Vrije Tijd

Cultuur

Een nieuwe visie op cultuur in Harelbeke

Tijdens een teamdag werd een nieuwe visie op cultuur geformuleerd met kernpunten waarop de dienst cultuur de komende jaren wil inzetten. Deze klinkt al volgt:

"CC het SPOOR is een toegankelijke plaats voor ontmoeting, ervaring en beleving. Dat doen we met een divers podiumaanbod waar iedereen - maar dan ook iedereen - van Harelbeke en de regio van cultuur kan proeven. In het SPOOR komt cultuur van onderuit. Daarom is ondersteuning van het lokale socioculturele leven belangrijk. We zoeken naar kruisbestuivingen en laten nieuwe creaties ontstaan. 

CC het SPOOR werkt op 3 pijlers:

CC het SPOOR toont de Harelbekenaar wat er op Vlaamse podia - en soms daarbuiten - leeft en beeft.

CC het SPOOR is een plaats van creatie: we geven de lokale socioculturele verenigingen een plaats om te creëren, repeteren, op te treden en samen te komen.

Omdat cultuur zo belangrijk is, heten we iedereen welkom. Ook die mensen voor wie de drempels hoger zijn. Voor hen doen we samen met partners extra inspanningen.

Eigen programmatie

Ook in 2018 kon CC het SPOOR de stijgende tendens in ticketverloop van de afgelopen jaren verder zetten. Het aantal bezoekers aan de eigen programmatie lag 7% hoger dan in 2017 en 81% hoger in vergelijking met 2015. Deze stijging is vooral waar te nemen in de eigen programmatie, meer bepaald bij de avond- en familievoorstellingen. Na een dipje in 2017 steeg het aantal verkochte filmtickets opnieuw tot het niveau van 2 jaar terug. De schoolvoorstelling bleven met 3000 leerlingen ongeveer gelijk. CC het SPOOR bereikt nu alle Harelbeekse scholen van kleuter tot middelbaar. De cursussen kenden een iets lagere bezettingsgraad, toch nog goed voor 73%.

Bij de evenementen was H’Mused een nieuw initiatief. Deze vervanging van de Muziekbiënnale is een stadsfestival dat klassieke muziek op een laagdrempelige, doch kwalitatieve manier wil brengen door een divers programma aan te bieden. 1086 muziekliefhebbers bezochten 5 concerten. De Dag van het Woord blijft het goed doen met ongeveer 800 bezoekers. Ook nieuw was de deelname aan Reveil op het kerkhof van Stasegem.

CC het SPOOR zet sterk in op samenwerkingen. Met Schouwburg Kortrijk, CC De Schakel (Waregem), OC D’Iefte (Deerlijk), Next-festival en CC Wevelgem werd publiek uitgewisseld. Binnen Harelbeke waren er samenwerkingen met de Bibliotheek, SAMWD, de Milieudienst en de Noord-Zuiddienst.

Ondersteuning verenigingen

Een belangrijke vorm van ondersteuning aan de verenigingen is het verhuren van zalen aan lage tarieven en uitgebreide dienstverlening in CC het Spoor, De Zuiderkouter, en De Torengalm en Oude Bibliotheek in Bavikhove. In 2018 gingen er 100 facturen meer de deur uit dan in 2017. De zaalbezettingen stegen in CC het Spoor (+ 200). In Bavikhove en Stasegem is een lichte daling merkbaar.

102 verenigingen zijn lid van de cultuurraad. Er werden 11 projectsubsidies toegekend: 6 via het reguliere kanaal en 5 via VRIJ!, het herdenkingsprogramma over de Eerste Wereldoorlog.

Participatie

Aangezien cultuur zo belangrijk is, wil de cultuurdienst dit voor iedereen toegankelijk maken door drempels te verlagen via een aangepast aanbod, een doelgroepgericht communicatie en door financiële drempels weg te nemen.

De Stad Harelbeke stapte via de provincie mee in een productie van De Unie der Zorgelozen. Pardon Service en de bijhorende tentoonstelling Vamos Vacaturos van de provincie hadden arbeidsmigratie als onderwerp.

Jongeren zijn een belangrijke doelgroep voor CC het SPOOR. Tweeklank bracht 3 clubconcerten die zich vooral op jongvolwassenen richten. Er was opnieuw een samenwerking met ATTACCA, de concertvereniging van de SAMWD. Appelsienema was een nieuw filmfestival voor families in de Paasvakantie. Daarnaast waren er de al eerder genoemde schoolvoorstellingen en 7 familievoorstellingen. Met Theater Antigone werd samengewerkt in een jongerenproject waarbij het opzet was om lokaal talent naar boven te halen.

Communicatie kan een belangrijke manier zijn om drempels te verlagen. De communicatie werd verder geprofessionaliseerd: door een verschuiving binnen het takenpakket konden alle taken op dit vlak geconcentreerd worden bij 1 persoon waardoor er meer deskundigheid kan ontwikkeld worden.

CC het SPOOR wil een complementair aanbod bieden en zet daarom in op niches zoals Jazz (Jazzlab), klassieke muziek (H’Mused) en hedendaags theater (Next-festival).

De UiTPAS blijft een belangrijke tool om de participatie te bevorderen. CC het SPOOR biedt verschillende omruilvoordelen aan voor gratis drank of korting bij een voorstelling. Financiële drempels worden verder weg genomen door een jongerentarief en een abonnementsformule. De abonnementen kenden in 2018 een mooie stijging. Voor het seizoen 2018-2019 werden 191 abonnementen verkocht. Vorig seizoen waren dat er 167, in het seizoen 2016-2017 was dit aantal 78.

Kunstenhuis

In het kunstenhuis Marktstraat 100 gingen in 2018 vier tentoonstellingen door. De laureatenexpo van de AHA! bracht werk van 10 leerlingen van de academie. Bart De Zutter kreeg met 'A State of Mind' een eigen tentoonsteling. Forza Femina stelde werk van enkel vrouwelijke kunstenaars centraal. Don’t Mention the War werd met steun van de Vlaamse Overheid georganiseerd. Deze tentoonstelling ging niet enkel door in het Kunstenhuis, maar ook in het Peter Benoitmuseum en de publieke ruimte waardoor kunst in het straatbeeld zichtbaar werd.

Deze vier tentoonstellingen brachten 2.161 bezoekers naar de Marktstraat 100. Dat zijn er ruim 700 meer dan in het jaar daarvoor.

Erfgoed

Het Peter Benoitmuseum telde in 2018 2010 bezoekers, wat betekent dat het aantal is gestegen in vergelijking met vorig jaar.

Via verschillende educatieve pakketten (o.a. Kleuters en Benoit, Benoit en de Beiaard, de Foetsie Symfonie) maken kinderen van de lagere school kennis met het erfgoed en het Peter Benoitmuseum. Via 'Schatten in het verleden' maken de kinderen van 5de en 6de leerjaar kennis met het archeologisch verleden van de stad en bezoeken ze het archeologiedepot in het stadsarchief. Alle educatieve activiteiten brachten 1690 kinderen op de been.

Het najaar van 2018 stond in het teken van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog onder de projectnaam 'VRIJ! Stilstaan en verdergaan na 14-18'. Er werd een tijdelijke werkgroep opgericht bestaande uit stadsdiensten en verenigingen die instonden voor het organiseren van verschillende activiteiten. In totaal werden er in de periode van 18 augustus tot en met 11 november 20 activiteiten georganiseerd met in totaal 4.537 bezoekers.

In het kader van 'VRIJ!' werd er in het Peter Benoitmuseum een deel van de kunsttentoonstelling 'Don’t mention the war' ingericht in samenwerking het Kunstenhuis Marktstraat 100. Enkele installaties werden ook in het straatbeeld geplaatst. Het vlaggenkunstwerk 'VLAG, STOK, BOEM' werd door kunstenaarsduo studiomoscou opgericht in samenwerking met 182 leerlingen van Harelbeekse scholen. De leerlingen werkten tijdens verschillende sessies in de klas rond het thema Wereldoorlog I en kwamen zo tot een groepskunstwerk. Het project werd begeleid door dienst Erfgoed.

Op 8 september was het Open Monumentendag. Het publiek kon in Harelbeke de tentoonstelling 'Don’t mention the war' bezoeken in het Kunstenhuis Marktstraat 100, het Peter Benoitmuseum en de openbare ruimte. Er werd via de Erfgoedapp van FARO een virtuele wandelroute uitgestippeld langs locaties die een rol speelden tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Sint-Ritakerk, een ontwerp van architect Léon Stynen, werd opengesteld voor het project 'Stynen2018' van het Vlaams Architectuurinstituut. In totaal bezochten er 320 bezoekers Open Monumentendag in Harelbeke.

Er werd samengewerkt met de dienst Toerisme voor 4 zomerse wandelingen (197 bezoekers) en voor de lezing van de Week van de Smaak in het kader van grootmoeders keuken werd ook het Huis van Welzijn betrokken.

Vrij

Stadsarchief

Publiekswerking

De leeszaal van het stadsarchief werd in 2018 154 keer bezocht. 199 kinderen bezochten het stadsarchief voor het educatief pakket 'Schatten uit het verleden' rond archeologie.

Op 14 juni werd er een lezing over de geschiedenis van de Gavers georganiseerd in het kader van de eerste Archeologiedagen.

Het stadsarchief 'Majestic' werkte mee aan volgende projecten:

-        Tijdingen: tijdschrift van Erfgoedkring De Roede van Harelbeke

-        'VRIJ! Stilstaan en verdergaan na 14-18': activiteiten in het kader van de
herdenking van de Eerste Wereldoorlog

-        Boek 'Ledeghem in den Grooten Oorlog' van Frans Huyghe

Behoud en beheer

Het archiefdepot beschikt over 1,8 km metalen rekken waarvan ongeveer 72 % is gevuld.

Er werden in totaal 1630 archiefdozen overgedragen vanuit de verschillende stadsdiensten.

Overdrachten van de stadsdiensten en schenkingen worden ingegeven in het Provinciaal archiefbeheerssysteem Probat. Bezoekers kunnen via de widget op de stadswebsite van thuis zoeken in de beschrijvingen om hun bezoek aan het archief voor te bereiden. Er zijn momenteel 29.396 records in Probat opgenomen, waarvan 17.211 extern toegankelijk zijn.

Er zijn 21 schenkingen gedaan aan het archief. Het gaat onder meer over verschillende publicaties over Harelbeke, foto's, bidprentjes en heemkundige tijdschriften.

De collectie van het voormalig museum voor Pijp en Tabak werd vanuit het Peter Benoitmuseum naar het depot van het stadsarchief verhuisd. De collectie werd geregistreerd via het project 'Digitalisatoren' van erfgoed zuidwest. Daarnaast werd ook de vinkencollectie van het voormalig museum voor de Vinkensport vanuit Marktstraat 74 naar het stadsarchief gebracht. Deze collectie is volledig ontsloten via de erfgoeddatabank www.erfgoedinzicht.be. De documentaire en schilderijencollectie van het Peter Benoitmuseum werd in december 2018 ook naar het archief overgebracht en zal in 2019 worden geregistreerd. De archeologische vondsten uit Harelbeke worden in een aparte ruimte van het archiefgebouw bewaard. De archeologische collectie omvat momenteel 44 meter. De verschillende erfgoedcollecties worden nu op 1 locatie bewaard waardoor de conditie beter kan worden gecontroleerd.

Eind 2018 werd gestart met het inscannen van de oudste bevolkingsregisters en notulenboeken in het kader van het project 'Regio onder de scanner' van erfgoed zuidwest. De boeken worden ingescand in het erfgoeddepot Trezoor in Kortrijk met als doel de informatie via een digitale kopie te ontsluiten en de fysieke manipulatie van de boeken te minimaliseren.

Sport

Sportraadwerking met extra acties

Het jaar 2018 is in principe het laatste werkjaar van de huidige legislatuur. Doorheen de jaren kende de sportraad een heel goede werking en ook in 2018 bleef een ‘harde kern’ van sportraadsleden zeer actief.

Die sterke inzet werd extra tentoongespreid naar aanleiding van de participatie aan de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker in mei 2018. De sportraad bezorgde de organisatie een mooie financiële steun.

De sportraadwandeling in samenwerking met de Welzijnsraad stond dit jaar in het teken van de viering van 100 jaar einde van WOI. Het aantal deelnemers lag iets lager dan anders, maar de wandelaars konden de uitleg die ze kregen wel smaken.

De overige acties, de Sportshow en het Joggingcriterium waren opnieuw hoogtepunten in de sportraadwerking. De sportraad bracht een bezoek aan de stad Ieper. Ook al in het teken van het einde van WOI.

Ook de adviesraad bleef sterk actief. Er werden opnieuw heel wat adviezen gegeven. Er was dit jaar bijzondere aandacht voor de manier waarop en wanneer de nieuwe sportraad zou samen gesteld worden in 2019. Het was de oorspronkelijke idee om de nieuwe sportraad op te starten in januari 2019 maar door allerhande redenen werd dit uitgesteld naar een latere datum.

Sportbeheer: Vele dossiers krijgen vertraging

Het dossier voor aankoop van de sportmaterialen, de toegangscontrole voor de sporthal de Vlasschaard, de energiesturing voor diezelfde sporthal, zijn dossiers die naar het volgende jaar werden overgeheveld. Ook de investering in zonnepanelen ten voordele van KRC Harelbeke werd uitgesteld naar 2019. Het outdoor fitness park in Hulste werd in 2018 wel gerealiseerd en kon van bij de plaatsing al op heel wat bijval rekenen.

Al onze voetbalvelden op het sportcentrum de Mol bleken onverwacht niet meer te voldoen aan de minimale eisen om er wedstrijden op te laten spelen. Dit voornamelijk in het kader van de lichtkeuring. Er werden ondertussen verschillende zaken ondernomen om hiermee in regel te zijn. 

Voor het sportcentrum van KOG Stasegem en voor de sportzaal op de Arendswijk werden AED-toestellen gekocht. 

Op personeelsvlak verlieten twee medewerkers de sportdienst. Beiden gingen net voor de zomer met pensioen. Het eerste aanwervingsexamen werd georganiseerd na de zomer. De medewerker zal begin 2019 van start gaan. Voor de tweede aanwerving moet er een nieuwe procedure komen al schuift de sportdienst een alternatieve oplossing naar voor.

Sportpromotie 2018

Er werd in 2018 ingestapt in het project 'Sporters beleven meer' van Sport Vlaanderen. Daarbij werd gedurende het hele jaar ingezet op het beleven van sport. Collega's deden massaal mee aan het 10.000 stappen project. Clubs toonden Vlaanderen dat ze een coole sportclub zijn en de kinderen van lagere en secundaire scholen toonden hun sport op school. We zijn er over de hele lijn in geslaagd om meer mensen aan het sporten te zetten. Daarom mochten twee medewerkers de #Sporters Beleven Meer-award in december in ontvangst nemen.

Bij de verhuur kwamen de teambuilding-materialen erbij die tot nu toe hoofdzakelijk door scholen gebruikt worden. De verhuur van de volksspelen verliep zoals andere jaren.

Het updaten en organiseren van de materialen werd verdergezet. Sommige bergingen kregen een nieuwe benaming en hier en daar kreeg sportmateriaal een nieuwe plaats. Alle bergingen van De Dageraad zijn nu genummerd en hebben een eigen kleur. De sleutels, de lijst bij de sleutelkast en de nummers op de deuren van de bergingen hebben allemaal diezelfde kleuren.

Nieuw in 2018 was de organisatie van Onbeperkt Wild!, de vroegere WDAS, die we overnamen van de provincie. Op die tweedaagse werden verschillende soorten activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking. 1.100 deelnemers en 400 begeleiders zakten op 15 en 16 mei af naar Harelbeke en Zwevegem. 

De lessenreeksen in het kort:

  • Seniorenlessenreeksen blijven een topper
  • De deelnemersaantallen van de sportacademie blijven stijgen
  • Andere lessen doen het minder, aquafitness gaat niet meer door en de stepaerobic heeft niet veel deelnemers meer.
  • Zumba is er bij gekomen en doet het goed.

Het aantal deelnemers aan de sportkampen gaat licht achteruit, waarschijnlijk door de gezonde concurrentie die er nu is met de kampen van de jeugddienst. Zij hebben sinds 2018 ook iedere vakantie een aanbod aan kampen voor alle leeftijden. Hun leeftijdscategorieën zijn anders dan die van ons en zo zijn er nog lichte verschillen.

Er werd opnieuw samengewerkt met externe lesgeversorganisaties voor twee sportkampen. De ervaring leert ons dat niet alle lesgevers even actief en enthousiast les geven. Vandaar dat er beslist is om te blijven zoeken naar en samenwerken met verschillende externe partners.

 

 

kom op tegen kanker

Jeugd

Het jeugdwerk werd gedurende het jaar 2018 – net als voorgaande jaren – zowel financieel, inhoudelijk als materieel ondersteund. Voor de inhoudelijke ondersteuning kan het jeugdwerk met allerlei vragen en problemen bij de Jeugddienst terecht. Daarnaast wordt vanuit de Jeugddienst belangrijke informatie en vernieuwde wetgeving gecommuniceerd aan het jeugdwerk, zodat ze telkens over de correcte informatie beschikken. Via de Uitleendienst kan het jeugdwerk verscheidene materialen gebruiken tegen een zeer aanvaardbare prijs.

Wat jeugdinfrastructuur betreft, kon het jeugdwerk van dezelfde ondersteuning blijven genieten als de voorbije jaren. Gedurende het jaar werden in verschillende jeugdlokalen werken uitgevoerd; vooral kleinere herstellingswerken in de iets oudere gebouwen en afwerking van de nieuwere gebouwen.

Daarnaast werd op vlak van jeugdinfrastructuur Chiro Tijl en Nele getroffen door een brand in het begin van de zomervakantie. Hoewel de brand op het eerste zicht niet zo ernstig was, bleek er toch heel wat schade aan het gebouw. De werking van de chiro werd voorlopig verplaatst naar het Arendsheem van Zeescouts Jan-Bart; zodat gedurende het najaar van 2018 de herstellingswerken aan het gebouw konden gebeuren.

Tijdens de vakanties blijft de Jeugddienst inzetten op een kwalitatief vakantieaanbod. De speelpleinwerking blijft gedurende 2018 op de beide locaties in Harelbeke en Bavikhove georganiseerd worden. De Grabbelpaswerking werd vanaf de zomervakantie vervangen door een volledig nieuw concept: de UiT-Kajuit. Binnen de UiT-Kajuit worden themaweken georganiseerd waarbij kinderen een week lang worden meegenomen in een thema. Van workshops tot daguitstap tot kleine activiteiten: alles staat in teken van het thema. Binnen dit concept wordt met verschillende leeftijdsgroepen gewerkt, waaronder ook het reeds bestaande Kriebelkamp geïntegreerd wordt. Bovendien wordt er ook ingezet op activiteiten voor tieners via het organiseren van Tienertweedaagses.

In 2018 werd opnieuw de Buitenspeeldag georganiseerd. De samenwerking met provinciedomein De Gavers en de Jeugddienst van Deerlijk werd verdergezet. Naast de medewerkers van de beide jeugddiensten, sportdienst van Harelbeke en provinciedomein De Gavers en de vrijwilligers van de jeugddienst en de Gavers, konden we dit jaar rekenen op de medewerking van heel wat verenigingen. 3737 bezoekers werden tijdens de Buitenspeeldag verwelkomd. (2237 kinderen)

In 2018 werden opnieuw activiteiten voor de kleuters voorzien doorheen het jaar. Elke woensdagnamiddag buiten de schoolvakanties werden de KleuterDOEdels georganiseerd. Dit zijn reeksen van 7 workshops op woensdagnamiddag waar maximum 15 kleuters van 4 tot en met 6 jaar aan deelnemen.

Voor de kinderen van de lagere school werd in juni een kinderfuif georganiseerd en in december een Kerstbal georganiseerd.  Tijdens deze kinderfuiven konden kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar proeven van het fuiven, terwijl de ouders in de ouderopvang konden wachten.

Op vlak van jeugdinformatie wordt de nieuwsbrief van de Jeugddienst verder gezet. Via deze nieuwsbrief wordt informatie vanuit de jeugddienst en externe nuttige informatie aan een ruim publiek bezorgd.

Jeugdcentrum TSAS wordt verder ter beschikking gesteld van jeugd- en andere verenigingen.  

Het project met maatschappelijk kwetsbare jongeren in ’t Fabriekske werd gedurende 2018 verdergezet. Naast een uitgebreide werking (sport, koken, teambuilding…) wordt er intensief gewerkt rond het druggebruik van de jongeren en lopen er een aantal activeringstrajecten met iets oudere jongeren om deze jongeren toe te leiden tot de arbeidsmarkt en een voor hen zinvolle vrijetijdsbesteding.

Op vlak van jeugdparticipatie zijn zowel de Jeugdraad als de Kindergemeenteraad vaste waarden om hun mening te geven omtrent het jeugdbeleid in Harelbeke. Op geregelde tijdstippen komen zowel de Jeugdraad als de Kindergemeenteraad samen.

buitenspeeldag

Stadsbibliotheek

In januari toonden we prachtige foto’s van Martine Laquiere en besteedden we enorm veel aandacht aan de promotie van poëzie. Verder probeerde literair vertaalster Marijke Arijs ons op het goede pad te zetten voor wat betreft het lezen van À la recherche du temps perdu.van Marcel Proust.

Midden januari ging de actie #bibvooriedereen van start. Doel van de actie: gemeenteraadsleden/politici in Vlaanderen er attent op maken dat – ondanks de afschaffing van de verplichting tot oprichting van een bibliotheek – bibliotheken een bijzondere rol vervullen in het leerproces van de mens. Het stadsbestuur Harelbeke keurde het charter dan ook goed.

In februari exposeerden we schilderijen van Rebecca Dufoort en namen we actief deel aan De Dag van het Woord. Diane Broeckhoven vertelde ons ook over haar leven en werk.

In maart gaven we weer eens extra stimulansen om de jeugd aan het lezen te krijgen. Er kwamen diverse jeugdauteurs, er was een tentoonstelling met werk van illustrator Eric Bouwens enz.

In april hadden we aandacht voor leven en werk van Hugo Claus en dit naar aanleiding van het feit dat een van onze grootste schrijvers 10 jaar geleden overleed. We presenteerden ook de nieuwe dichtbundel van Frans Boenders en we hadden een ruime infostand met boeken van Nederlandse en Vlaamse schrijvers onder de 35 jaar (Jonge sla).

In mei toonden we abstract-geometrisch werk van Jo Delahaut, Gaston De Mey, Albert Rubens en Raf Vandewalle. We ontvingen ook 2 gasten: Marijke Libert (over moederschap) en Michaël Van Droogenbroeck (over economie, beleggen… enz.)

In juni pikten we in op het WK Voetbal in Rusland. We promootten de Russische filmkunst, literatuur, (cultuur)geschiedenis, muziek enz. Peggy Wauters stelde schilderijen, tekeningen en collages voor tentoon de hand van tien boeken uit haar privébibliotheek.

In juli en augustus legden we de focus op de Vlaamse filmkunst. Een halve eeuw Vlaamse filmkunst werd kleurrijk weergegeven in een honderdtal affiches. Uiteraard was er ook nog de zomerstand en de vele infostands die tot lezen, kijken, luisteren… inspireerden.

Eind augustus hadden we aandacht voor de 60ste verjaardag van Tom Lanoye.

In september toonden we schilderijen van Etienne van Doorslaer. We hadden ook aandacht voor de 60ste verjaardag van Tom Lanoye (foto’s + bibliofiele uitgaven) en auteur Guy Prieels sprak over zijn recente (misdaad)romans.

Oktober stond in het teken van Ivo Michiels (1923-2012). Het publiek kon kijken naar een tentoonstelling over leven en werk van de Vlaamse schrijver én met een focus op Het boek alfa. Er waren ook nog talrijke lezingen, onder andere met Margot Vanderstraeten, Peter Verhelst, Dirk Musschoot… en in het kader van de digitale week.

In november toonden we schilderijen van Lieven Decabooter, hadden we een ruime infostand m.b.t. Eerste Wereldoorlog, was er een lezing over het oorlogsdagboek van Stijn Streuvels, organiseerden we een activiteit tijdens de Voorleesweek en hadden we een lezing over de iguanodons van Bernissart.

In december beleefden we een heerlijke vertelavond over boeken en toonden we beeldend werk van Hans Vandekerckhove. Voor de rest was de bib in kerst- en eindejaarsstemming.