Subsidies jeugd

In Harelbeke wordt geprobeerd om naast de inhoudelijke en praktische ondersteuning de jeugd ook financieel zo goed mogelijk te helpen. In het Subsidiereglement Harelbeekse Jeugd  worden volgende vormen van financiële ondersteuning opgenomen:

Jeugdwerk

Het jeugdwerk (jeugdbewegingen, jeugdverenigingen) die erkend zijn door de stedelijke Jeugdraad, krijgt een financieel duwtje in de rug om hun werking te organiseren. Daarvoor worden twee verschillende subsidies ingesteld: de basistoelage en de werkingssubsidie.

Jeugdinfrastructuur

Omdat het jeugdwerk zijn werking op een goede, veilige en verantwoorde manier zou kunnen organiseren, worden er subsidies gegeven om een degelijk uitgebouwd jeugdlokaal te hebben en te houden. Dit zijn energiesubsidies en het Bouw- en Renovatiefonds.

Jeugdhuis

In Harelbeke is er momenteel één jeugdhuis: Jeugdhuis De Salamander. Ook het jeugdhuis krijgt een financieel duwtje in de rug via de jeugdhuissubsidies.

Kadervorming

Jongeren die cursussen volgen én actief zijn in een erkend jeugdinitiatief, kunnen een deel van het inschrijvingsgeld van de cursus terugkrijgen via de kadervormingssubsidie.

Evenementen

Voor vernieuwende evenementen of projecten is er de subsidie jeugdprojectsubsidies. Zowel verenigingen als harelbeekse individuen kunnen ondersteund worden om projecten en jeugdmuziekfestivals te organiseren voor kinderen en/of jongeren. 

Verder

Andere overheden hebben ook tal van subsidiepotjes. Misschien voldoet jouw project wel aan de voorwaarden om recht te kunnen hebben op een provinciale, Vlaamse, federale of Europese subsidie.

Meer info?

Jeugddienst Harelbeke | Robbe Bleuzé

E-mail: robbe.bleuze@harelbeke.be  | Tel.: 056 733 480