Stamboomonderzoek

In het stadsarchief bevinden zich heel wat bronnen voor je stamboomonderzoek:

 • Akten van de burgerlijke stand van Harelbeke van 1798 tot 2017
 • Akten van de burgerlijke stand van Hulste van 1791 tot 1976 
 • Akten van de burgerlijke stand van Bavikhove van 1797 tot 1976
 • Bevolkingsregisters van Harelbeke, Bavikhove en Hulste van 1815 tot 1972
 • Bidprentjes en rouwbrieven

Hoe begin je aan een stamboom? Meer daarover lees je hier.

Raadpleegbaarheid van akten van burgerlijke stand en bevolkingsregisters:

 • Enkel de geboorteakten ouder dan 100 jaar, de huwelijksakten ouder dan 75 jaar en de overlijdensakten ouder dan 50 jaar zijn raadpleegbaar
 • Enkel de bevolkingsregisters ouder dan 120 jaar zijn raadpleegbaar
 • De toelatingen die door de rechtbanken van eerste aanleg werden afgeleverd om genealogische opzoekingen te doen, op basis van oud artikel 45 Burgerlijk Wetboek, kunnen niet langer uitgevoerd worden. Het Koninklijk besluit voor de aflevering van afschriften en uittreksels voor de niet-openbare akten en het Koninklijk besluit over de genealogische opzoekingen zijn nog steeds in voorbereiding. Aangezien er voorlopig wettelijk niets specifiek geregeld is, moet de algemene privacywetgeving worden toegepast voor wat betreft de bescherming van de persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is volgens artikel 6.1. a) AVG mogelijk indien de betrokkene wiens persoonsgegevens worden verzameld toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor specifieke doeleinden. In de Omzendbrief van 19 maart 2019 over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand (B.S. 25.03.2019) is reeds voorzien dat personen, met een onderhandse volmacht van de erfgenamen, uittreksels kunnen verkrijgen (punt 3.7.3.1). Indien de personen op wie de akte betrekking heeft overleden zijn, kan de toestemming van één van de erfgenamen volstaan. Het is aan de verzoeker om de toestemming van de erfgenaam aan te brengen.

Digitale bronnen

Er zijn heel wat digitale bronnen beschikbaar om je bezoek aan het stadsarchief voor te bereiden:

 • De tienjaarlijkse tafels van de akten van burgerlijke stand
 • VrijwilligersRAB is een database voor alle gegevens uit akten en parochieregisters van West-Vlaanderen. De website linkt door naar de sites van het Rijksarchief en Familysearch
 • Via de website van het Rijksarchief kan je alle akten van burgerlijke stand van Harelbeke, Bavikhove en Hulste raadplegen van 1797 tot 1918 en ook de parochieregisters voor Harelbeke, Bavikhove en Hulste van 1597 tot 1803. Om de digitale akten te bekijken dien je een gratis login aan te maken.
 • Familysearch verzamelt akten en andere genealogische gegevens over de hele wereld. Om de informatie te raadplegen maak je een gratis login aan.