Sportraad

De sportraad heeft een adviserende en organisatorische rol:

Advies:

De sportraad geeft advies aan het stadsbestuur omtrent sport gerelateerde dossiers vb. erkenning sportclub, subsidiedossiers, aanpassingen sportaccommodatie,…
De sportraad behandelt ook klachten van sporters.

Organisatie:

De sportraad  organiseert regelmatig sportevenementen (vb. sportshow, petanquetornooi, wandeldag…) of geeft ondersteuning aan sportevenementen die in Harelbeke doorgaan (joggingscriterium, scholenveldloop,…).

Samenstelling en structuur sportraad

De beheerraad wordt verkozen door de leden van de algemene vergadering van de sportraad. De leden hiervan zijn alle Harelbeekse sportverenigingen.

De beheerraad van de sportraad vergadert maandelijks. Het verslag hiervan vind je telkens op de pagina 'Documenten sportraad' (zie blokje 'Documenten sportraad' hieronder).

Kalender

27/01 : Adviesraad
24/02 : Adviesraad en organisatieraad
30/03 : Adviesraad
27/04 : Adviesraad en organisatieraad
25/05 : Adviesraad
22/06 : Adviesraad
24/08 : Adviesraad en organisatieraad
28/09 : Adviesraad
26/10 : Adviesraad 
23/11 : Adviesraad en organisatieraad
December : enkel bij dringende/nodige  adviezen