Onze visie

logo sport

Sport als belangrijkste bijzaak

Sport is op vandaag meer dan enkel bewegen. Sporten heeft een veel bredere functie gekregen in onze huidige maatschappij. Het is hét bindmiddel bij uitstek voor de sociale cohesie, het is in tijden van diëten en gezond leven nog steeds het meest effectieve middel om een gezond lichaam te onderhouden én het is ook vaak de ideale ontspanning als vlucht uit een druk professioneel leven. Voor jongeren betekent het niet alleen een actieve en gezonde besteding van hun vrije tijd, in het overaanbod aan activiteiten, het kan het begin zijn van een sportief competitief of recreatief leven.

In die zin is sport niet enkel zomaar een tijdverdrijf, maar heeft het een heel belangrijke functie in onze hedendaagse samenleving. Sport is de belangrijkste bijzaak in onze maatschappij.

Visie en missie van Sport Harelbeke

Via een participatief, hedendaags en digitaal sportbeleid wil Sport Harelbeke inzetten op een klantgerichte dienstverlening en een uitgebreid en uitdagend aanbod aan omkaderde sporten die op een laagdrempelige manier kunnen worden beoefend en toegankelijk zijn voor iedereen. Dit in een moderne en goed uitgeruste sportinfrastructuur.

(uittreksel uit de inleidende tekst van het meerjarenplan sport, opgemaakt door Sport Harelbeke)

De ligging van Harelbeke, de vele troeven en faciliteiten (Gavers, Kanaal Kortrijk-Bossuyt,…) die de stad rijk is, zorgen ervoor dat een ruim en divers sportaanbod kan worden gerealiseerd. Bovendien heeft een stad met meer dan 27.000 inwoners recht op een multidisciplinair sportgebeuren.

Sportclubs die trainingen aanbieden, sportinitiatielessen of trainingen voor kinderen en jongeren moeten voldoende omkaderd en begeleid zijn zodat steeds op een verantwoorde manier aan sport kan worden gedaan. Individuele sporters kunnen op een eenvoudige wijze tips rond gezond en verantwoord sporten terugvinden (bvb via de website, op het bureel Sport Harelbeke, …).

Een lage instapdrempel dient ervoor te zorgen dat sport in Harelbeke mogelijk is voor iedereen. Zowel de competitieve atleet, de recreant als de absolute starter moeten op elk ogenblik en op eenvoudige wijze kunnen sporten in Harelbeke.

Harelbeke dient in te zetten op een goed onderhoud van de sportinfrastructuur met aandacht voor duurzaamheid, energiezuinigheid en comfort voor de sporter. Er dient een globaal plan te worden opgemaakt, inclusief timing, waarbinnen de aanpak van de bestaande sportinfrastructuur (renovatie of nieuwbouw) duidelijk wordt omschreven.

Elke inwoner uit onze stad moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten, niet alleen jongeren en volwassenen, ook senioren, kansengroepen, anderstaligen, enz. Clubs maar ook Sport Harelbeke leveren inspanningen om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten te krijgen. Zowel in het centrum van Harelbeke als in deelgemeenten en wijken dient men te worden getriggerd om te bewegen. Bovendien dient ingespeeld te worden op nieuwe tendensen binnen de sport om sportkampen, lessenreeksen, sporttornooien of bewegen in het algemeen aantrekkelijk te houden.

Een goed uitgebouwde en klantgerichte dienst met ervaren en enthousiaste medewerkers staat sporters en sportclubs bij in hun vragen en voorziet een aantrekkelijk en ambitieus sportaanbod. Sport Harelbeke moet gekend zijn als ene ‘sterk merk’.

Tot slot moet een sportbeleid participatief zijn. Dit betekent tot stand komen dankzij voldoende inbreng van de verschillende (sport)actoren uit de stad. Hiertoe is een digitaal luik rond Harelbeke sport zeker een meerwaarde.

Sport Harelbeke organiseert mee activiteiten die kaderen in de SDG's van de Stad Harelbeke.

Meer info over de SDG's