Info voor sportclubs

Nieuwe club of zijn er wijzigingen binnen je club? 

Laat het ons weten.

  • 1 Huidige Identificatie sportclub
  • 2 Medewerkers
  • 3 Clubinfo
Gegevens sportclub
Heeft de club een G-sport werking?
Correspondentieadres
Geef het adres van de maatschappelijke zetel in.