Case deep dives digitale transformatie

Aan de slag gaan met een uitdaging in je eigen dienst/organisatie? Hoe doe je dit nu? Hoe pak je zoiets aan? Aan de hand van ‘cases’ sta je stil bij de theorie van de deep dive sessies en leer je hoe je een moeilijk te ontwarren probleem kan omzetten naar een efficiënte oplossing.

Wat is de bedoeling van de cases?

Elke organisatie heeft wel wat uitdagingen/problemen waar men al langer werk wil van maken. Enkele daarvan willen we met deze cases, in de vorm van concepten, aanpakken door de krachten te bundelen. 

Wat bedoelen we met een 'case'? Wat is een case? 🎦

We werken samen, over de organisatiegrenzen heen, om een netwerk uit te bouwen en de goede praktijken op te schalen. Deze cases die we uitwerken in de vorm van concepten kunnen ook gezien worden als voorbereiding op een eventuele toekomstige passende subsidieoproep.

Op deze manier krijgen wij met SHIFT zicht op wat er leeft binnen de verschillende organisaties en kunnen wij een manier zoeken om deze mee te nemen binnen de andere ateliers van SHIFT om hier regionaal aan tegemoet te komen.

 

Hoe past dit in de deep dive sessies?

Met de deep dives sessies willen we jullie niet zomaar theorie aanbieden en inspireren, we willen jullie ook effectief aan de slag laten gaan met de opgedane kennis en vaardigheden.

Na elke sessies geeft de docent jullie enkele vragen mee. Deze moeten jullie helpen om jullie case of concept verder uit te werken.

Welke onderwerpen kregen we op vandaag binnen?

Hoe kan ik meer informatie over deze korte inhoud inwinnen?

Wij kunnen je in contact brengen met de indiener zodat je daar terecht kan met al jouw vragen. Indien je dat wenst, stuur een mailtje naar shift@harelbeke.be met het nummer van de case waar je meer informatie over wenst. Wij brengen je in contact met elkaar.

Misschien zie je een case waar er in jouw bestuur reeds aan gewerkt wordt of reeds een concept voor bestaat. Heb je hier binnen jouw netwerk al ervaring mee? Geef ons een seintje via shift@harelbeke.be en wij brengen jullie met elkaar in contact. Deze cases gaan we niet verder uitwerken in de deep dive sessies. 

Hoe pakken we dit aan?

 • Staat jouw case nog niet tussen de onderwerpen? Je kan nog een voorstel tot case indienen tot 29/02. 
  • Dit doe je via mail naar shift@harelbeke.be of onderaan in het keuzeformulier.  
  • Vertel ons kort waar jij aan wil werken. Dit kan iets zijn waaraan je niet goed weet hoe te beginnen. Of iets waaraan je al begonnen bent, maar nog dieper wil op ingaan met gelijkgezinden.
 • Vanaf nu tot 15/03 kan je opgeven aan welke case je wil werken - zie keuzeformulier onderaan.
  • Wie één van onderstaande cases aanbracht en daar ook zelf wil rond werken, schrijft zich ook nog in voor zijn/haar eigen ingediende case. Zo kunnen wij het overzicht bewaren.
 • SHIFT bekijkt of elke case voldoende deelnemers heeft. Indien dit niet het geval is, word je gevraagd om een andere case te kiezen.
 • SHIFT brengt de deelnemers samen via een Teamskanaal. Vanaf dat moment is het aan jullie om ofwel fysiek of digitaal in gesprek te gaan. Idealiter is de indiener van de case de trekker. 
  • Leg al jullie inzichten die je opdeed in de deep dive sessies samen.
  • Plan een moment met een docent om mee het proces te begeleiden.
 • SHIFT volgt mee vanop de zijlijn aan welke cases gewerkt wordt en neemt met elk groepje contact op voor het eindevent.

Wie werkt aan welke case?

Eindresultaat?

Op 25/4 komen we terug samen in het forum in VIVES. 

Enkele groepjes mogen hun concept als antwoord op hun uitdaging kort voorstellen. Dat kan aan de hand van een presentatie, een prototype, een verhaal, een experiment, elevator pitch,… Jullie staan hier vrij in. We verwachten geen uitgeschreven essay. Maar geef op één of andere manier een inkijk in het resultaat en het proces dat jullie doorliepen. 

Niet alle cases zullen op dit moment voorgesteld kunnen worden. Samen met de docenten pikken we er enkele uit die uitgebreid zullen voorgesteld worden. De andere cases komen nadien kort aan bod.

Indien de case nog niet afgerond is, is dat geen probleem. Je kan tonen waar je staat op dat moment. We kunnen nog samen verder bouwen na het event.

De bedoeling van dit gemeenschappelijk eindevent is dat elke partnerorganisatie op de hoogte is van de mogelijke implementaties in de regio. We willen hiermee voorkomen dat jullie elk apart telkens het warm water uitvinden. Jullie krijgen zicht op welke projecten er lopen in de regio en zo kunnen jullie contact opnemen met elkaar op het moment dat jullie er klaar voor zijn om een mogelijke oplossing te implementeren.

Is er op dit moment geen personele of financiële capaciteit voor de uitwerking van de oplossing dan wordt de case achter de hand gehouden voor komende subsidieoproepen. Zo kunnen we als regio snel schakelen en blijvend innoveren. 

Ik heb geen case / tijd? Wat nu?

Je bent uiteraard niet verplicht om een oplossing voor een case op te leveren. Hou er wel rekening mee dat het DE manier is om de geleerde theorie in praktijk om te zetten. Er zullen implementaties volgen, dan is het handig als je vanop de eerste rij mee kan bouwen aan de oplossing. We werken samen om de digitale (r)evolutie mogelijk te maken in de openbare dienstverleningssector. 

Inschrijvingsformulier keuze case