RUP Empire Carpets

Stad Harelbeke heeft de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Empire opgemaakt. Het RUP bevat twee deelplannen: een uitbreiding voor het bedrijf Empire Carpets in de Brugsestraat in Hulste met compensatie door het omvormen van de site ex-Plastibert in de Kervijnstraat in Bavikhove tot landbouwzone.

Tijdens de publieke raadpleging vanaf 9 januari 2023 tot en met 9 maart 2023 kunnen de startnota en procesnota hier onder geraadpleegd worden of op het stadhuis, Dienst Stedenbouw (op afspraak via 056 733 375).

startnota

procesnota

gezondheidstoets

Er werd een informatiemoment georganiseerd op maandag 30 januari 2023 tussen 17u30 en 19u30 (vrije inloop) in het dorpshuis De Rijstpekker, Kasteelstraat 13 te 8531 Hulste. U kan hier het verslag raadplegen.

Reacties op de startnota kunnen per post verstuurd worden of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs aan het College van Burgemeester en Schepenen, Marktstraat 29 te 8530 Harelbeke, of per mail toegestuurd worden aan rup@harelbeke.be, uiterlijk op 9 maart 2023.