RUP Eiland

Het RUP heeft tot doel bestemmingen en voorschriften vast te leggen voor het gebied tussen de spoorweg, Gaversstraat, Heerbaan en Stasegemsestraat.

In de procesnota vindt u een overzicht van het procesverloop van de opmaak van het RUP. Dit omvat de gevoerde als de toekomstige procedure met de praktische modaliteiten:  procesnota_maart2018

De eerste stap omvatte de opmaak van een  startnota_november2017 die 60 dagen ter inzage lag van de bevolking. Er werd tijdens deze publieke raadpleging een informatievergadering georganiseerd. U kan de presentatie en het verslag hier nalezen.

De verkregen reacties en adviezen tijdens de publieke raadpleging werden opgenomen en eventueel verwerkt in de scopingnota maart 2018

Op heden wordt het voorontwerp van het RUP opgemaakt.