Projectsubsidie Oarelbeke Weireldstad

Ben je een creatieve geest en steek je ook graag de handen uit de mouwen?
Samen met je vrienden of vereniging iets organiseren voor de hele stad?

Wie een goed idee heeft voor een activiteit of evenement in de stad kan vanaf nu bij de stad terecht voor extra ondersteuning. We moedigen iedereen aan zelf initiatief te nemen en je creatieve ideeën rond Oarelbeke Weireldstad uit te werken. Tot nu toe konden organisatoren vaak enkel aanspraak maken op logistieke ondersteuning, maar daar komt nu een financiële duw in de rug bovenop van maximaal 1000 euro per activiteit.

Voorwaarden:

  • De activiteit gaat door in Harelbeke, Bavikhove, Hulste of Stasegem.
  • De activiteit wordt georganiseerd door een groep van minstens twee personen, waarvan de helft in Harelbeke zijn vaste verblijfplaats heeft.
  • De activiteit sluit aan bij één van de drie verhaallijnen van Oarelbeke Weireldstad.
  • De activiteit heeft als doel het aanwakkeren van het samenhorigheidsgevoel.

Raadpleeg het reglement

Persoonsgegevens organisator
Tijdspanne

Geef aan in welke mate de actie beantwoordt aan elk van deze specifieke criteria: