Wijzigen familienaam bij erkenning

Een kind dat geboren wordt uit een ongehuwde vrouw krijgt de familienaam van de moeder. Wanneer de biologische vader het kind erkent, hebben de ouders de keuze: het kind kan dan ofwel de familienaam van de vader krijgen, ofwel verder de naam van de moeder dragen, of kiezen voor een dubbele familienaam.

Binnen een termijn van één jaar na de erkenning kunnen de ouders nog beslissen dat het kind de naam van de vader of een dubbele naam zal dragen. Deze naamswijziging kan niet meer gebeuren wanneer het kind 18 jaar is. Dit dient dan te gebeuren via Koninklijk Besluit.

Wat moet je meenemen?
  • identiteitskaart van de ouders (eventueel ook van het kind) en afschrift geboorteakte van het kind.