Vlaamse Energielening

Maak een afspraak (eerste gesprek) 

Maak een afspraak (bespreken bestaand dossier)

 • Doelstelling
  Een renteloze lening voor energiebesparende investeringen. 

 • Wie komt in aanmerking?

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds;

  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;

  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;

  • beschermde afnemers (personen die recht hebben op sociaal tarief voor gas en elektriciteit);

  • gezinnen met een gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal €31.340 + € 1630 per persoon ten last (inkomen van 3 jaar terug wordt bekeken op aanslagbiljet)

 • Hoeveel kan de lening bedragen?
   -     Maximum te ontlenen bedrag is € 15.000 per wooneenheid
  -     Minimum te ontlenen bedrag is € 1250
  -     Terugbetaling in maximaal 10 jaar 
  -     Het maximale leningsbedrag van € 15.000 kan ontleend worden in meerdere (maximaal 4) leningsdossiers
   

 • Welke maatregelen komen in aanmerking voor deze lening?

   -      Dak- of zoldervloerisolatie
  -       Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
  -       Muurisolatie
  -       Vloerisolatie
  -       Luchtdichting en blowerdoortest
  -       Energiezuinig ventilatiesysteem
  -       Zuinige verwarmingsinstallatie
  -       Fotovoltaïsche zonnepanelen
  -       Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
  -       Re-lichting of re-lamping
  -       Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep)
  -       Energie-audit

Let op, geld lenen kost ook geld!

Voorwaarden

De woning is uw hoofdverblijfplaats of zal dat worden na de renovatiewerken.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een energielening. De lening is bovendien renteloos.

 

Wat moet je meenemen?