Vlaamse Energielening

Maak een afspraak (intakegesprek)  Maak een afspraak (bestaand dossier)

 • Doelstelling
  Een renteloze lening voor energiebesparende investeringen. 

 • Wie komt in aanmerking?
  Bewoner-eigenaar / Bewoner-huurder / Verhuurder-eigenaar

 • Hoeveel kan de lening bedragen?
   -     Maximum te ontlenen bedrag is € 15.000 per wooneenheid
  -     Minimum te ontlenen bedrag is € 1250
  -     Terugbetaling in maximaal 10 jaar 
  -     Het maximale leningsbedrag van € 15.000 kan ontleend worden in meerdere (maximaal 4) leningsdossiers
   

 • Welke maatregelen komen in aanmerking voor deze lening?

   -       Dak- of zoldervloerisolatie
  -       Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten
  -       Muurisolatie
  -       Vloerisolatie
  -       Luchtdichting en blowerdoortest
  -       Energiezuinig ventilatiesysteem
  -       Zuinige verwarmingsinstallatie
  -       Fotovoltaïsche zonnepanelen
  -       Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
  -       Re-lichting of re-lamping
  -       Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor sociale doelgroep)
  -       Energie-audit

Let op, geld lenen kost ook geld!

Voorwaarden

De woning is uw hoofdverblijfplaats of uw huurder heeft er zijn hoofdverblijfplaats.

Kosten

gratis

Wat moet je meenemen?