Verbeteringspremie (Wonen Vlaanderen)

Of u nu een woning bezit of huurt, het kan altijd zijn dat ze op een gegeven moment niet meer aan uw noden beantwoordt: sanitair of elektriciteit is verouderd, het dak is aan een grondige herstelbeurt toe... Als u aan uw woning verbeteringswerken uitvoert, kan u in aanmerking komen voor een verbeteringspremie.

Voorwaarden
 • Uw gezamenlijks belastbaar inkomen mag drie jaar voor de aanvraag niet meer bedragen dan 29 600 euro. Per kind ten laste mag u 1 540 euro bijtellen.
 • De woning moet de hoofdverblijfplaats zijn (eigenaar-bewoner of huurder).
 • Het kadastraal inkomen mag maximum 1200 euro bedragen.
 • Voor verbeteringswerken moet de woning minstens 20 jaar oud zijn.

Belangrijk: u voert eerst de werken uit en stuurt dan pas uw aanvraagformulier in. U voegt bij uw aanvraagformulier de facturen van maximum 1 jaar oud als bewijs van de uitgevoerde werken.

Extra informatie

 

Welke werken komen zoal in aanmerking:

 • Dakwerken (1250 euro premie)
 • Buitenschrijnwerk (1250 euro premie)
 •  Gevelwerken (1500 euro premie)
 • Behandeling stijgvocht (750 euro premie)
 • Sanitaire installatie (750 euro premie)
 • Elektrische installatie (750 euro premie)
 • Risico op co-vergiftiging bestrijden:

* een warmwatertoestel op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen (250 euro premie);
* maximaal drie verwarmingstoestellen op gas met gesloten verbrandingsruimte van het type C plaatsen of het vervangen van een bestaande centraleverwarmingsketel met het label HR+ of HR Top of Optimaz of Optimaz Elite (250 euro premie per toestel) en de plaatsing van co- of rookmelders;
* een volledige centrale verwarmingsinstallatie plaatsen of vervangen inclusief de plaatsing van co- of rookmelders (1000 euro premie);
* een rookkannal bouwen, verbouwen, herstellen of aanpassen, alsook de plaatsing van een co- of rookmelder (500 euro premie). 

U krijgt alleen een premie voor nieuwe rolluiken als u ook de ramen laat vervangen. Het elektrificeren van de rolluiken kan enkel als aanpassingswerk. De totale gefactureerde kostprijs moet minimum het dubbele van de premie bedragen. 

Meer info

- Wonen-Vlaanderen, 050 442 880
- De Vlaamse Infolijn: 1700
- www.bouwenenwonen.be en www.premiezoeker.be

 

Stap 1:

Zich wenden tot