Vakantietoelage voor personen met een beperking en langdurig zieken

Gemeentelijke toelage verleend aan personen met een beperking en langdurig zieken als tussenkomst in de kosten van een vakantieverblijf voor zieken of personen met een beperking, in het binnen- of buitenland. Elk vakantie waaraan een gerechtigde persoon deelneemt komt in aanmerking voor de toelage en niet langer enkel de vakanties van erkende sociale organisaties.

Voorwaarden

Personen met een beperking en langdurig zieken die:

  • Op 1 januari van het dienstjaar de gemeente bewonen.
  • Verhoogde kinderbijslag ten gevolge van een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid (attest kinderbijslagfonds).
  • De integratietegemoetkomingen, inkomensvervangende tegemoetkoming of tegemoetkoming hulp aan bejaarden ( beslissing Sociale   Zekerheid).
  • De vakantietoelage kan slechts eenmaal per jaar voor dezelfde begunstigde worden toegestaan. Het vakantieverblijf moet minimum 5 dagen duren.
Wat moet je meenemen?
  • Attest kinderbijslagfonds
  • Beslissing Sociale Zekerheid
  • Bewijs van de vakantie toevoegen (kopie factuur reisorganisatie, huur vakantieverblijf, vervoerskosten,...)
Extra informatie

 

Stap 1:

Indienen van de aanvraag:

Download het aanvraagformulier

Stap 2:

Betaling van de toelage

De toelage wordt uitbetaald in het voorjaar volgend op het jaar van de aanvraag.