Taxivergunning

Om een taxibedrijf uit te baten dient een specifieke vergunning aangevraagd. De aanvragen worden in een Vlaamse databank ingevoerd. De vergunning wordt afgeleverd door het schepencollege, na onderzoek door de dienst Economie & Ondernemen. Aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de dienst Economie & Ondernemen.

Extra informatie

Stap 1:

Zich wenden tot

U vraagt deze vergunning aan bij de dienst Economie & Ondernemen.