Subsidie voor bewoonde huiszwaluwnesten

Zwaluwen, zowel de huiszwaluw, de boerenzwaluw als de gierzwaluw zijn sterk bedreigd in onze streek. De huiszwaluw maakt nesten onder de dakrand van woningen en dat wordt soms als hinderlijk ervaren. De gierzwaluw nestelt onder dakpannen en dakgoten en in holten en spleten van muren. Door nieuwe bouwtrends vinden de gierzwaluwen moeilijker dan vroeger nestholtes. De boerenzwaluw nestelt in toegankelijke schuren en stallen. Bij renovatiewerken aan bestaande gebouwen wordt niet altijd rekening gehouden met de nestplaatsen. De bescherming van de bestaande nestplaatsen is dus zeer belangrijk.
Hou jij een nestgelegenheid voor zwaluwen in stand? Dan ontvang je een subsidie. 
 

Stap 1: Aanvraag

Je kan jouw aanvraag schriftelijk indienen tussen 15 mei en 15 juli bij de milieudienst. 

Aanvraag indienen

Stap 2: Plaatsbezoek 

Een medewerker van de milieudienst komt op plaatsbezoek. 

Stap 3: Beslissing en uitbetaling 

De uitbetaling van de subsidie gebeurt na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen. 

Voorwaarden

De zwaluwnesten moeten bewoond zijn.

Kosten
  • Minder dan 3 nesten: 20 euro per jaar;
  • Tussen 3 en 5 nesten: 30 euro per jaar;
  • Vanaf 6 nesten: 40 euro per jaar.

Vragen? 

Heb je vragen? Bel dan naar de dienst Milieu of maak een afspraak om langs te komen (vanaf januari 2020).

Maak een afspraak