Subsidie Jeugdmuziekfestival

Voor de organisatie van een Jeugdmuziekfestival kan een subsidie aangevraagd worden. Daarvoor moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Het jeugdmuziekfestival moet gericht zijn op de jeugd en moet open staan voor iedereen. Het Jeugdmuziekfestival moet zich situeren binnen de vrije tijd van kinderen en jongeren.
  • Het jeugdmuziekfestival moet gemiddeld minstens 4 muziekgroepen en/of solo-artiesten per dag programmeren en minstens 4 uren duren.
  • Het jeugdmuziekfestival moet plaatsvinden op Harelbeeks grondgebied.
  • Op alle publiciteitsmaterialen moet het logo van de stad Harelbeke geplaatst worden.

Subsidiebedrag

De subsidie bestaat uit alle voor het jeugdmuziekfestival gemaakte en bewezen promotiekosten met een maximum van € 200 en de helft van alle gemaakte en bewezen kosten aangaande geluidsversterking en belichting met een maximum van € 500.

Aanvraag

Ten laatste twee weken voor het jeugdmuziekfestival dient de subsidie aangevraagd te worden via het aanvraagformulier; in te dienen bij de jeugddienst. Ten laatste 3 maanden na afloop van het jeugdmuziekfestival, dient een werkingsverslag, financieel verslag met alle betalingsbewijzen en alle publiciteitsmateriaal ingediend te worden op de jeugddienst.

Aanvraagformulier Jeugdmuziekfestival

Wat moet je meebrengen?

 Bekijk alle voorwaarden in het subsidiereglement:

Subsidiereglement Jeugdmuziekfestival

Verantwoordelijke dienst

Twee-Bruggenstraat 30
8530
Harelbeke
056 733 480
Nu open
Meer
Alles weergeven