Sociaal-pedagogische toelage voor kinderen met een beperking

Gemeentelijke toelage verleend aan de gezinnen waarvan de moeder en/of vader de verzorging en opvoeding op zich nemen van een kind met een beperking. De toelage wordt ook uitbetaald aan de gezinnen waarvan een ander lid dan de moeder en/of vader voor de verzorging en opvoeding van het kind instaat.

Voorwaarden

Kinderen met een beperking die:

  • De leeftijd van 21 jaar niet bereikt hebben op 1 januari van het dienstjaar.
  • Op 1 januari in de gemeente Harelbeke wonen.
  • Getroffen zijn door een lichamelijke of mentale ongeschiktheid.
  • Gerechtigd zijn op de verhoogde kinderbijslag op 1 januari van het dienstjaar.
  • De aanvraag dient te gebeuren vóór 31 januari 2017 op het departement .
Wat moet je meenemen?
  • Attest invaliditeit afgeleverd door de FOD Sociale zekerheid.
  • Attest kinderbijslagfonds waaruit het recht op de verhoogde kinderbijslag evenals de graad van zelfredzaamheidsproblemen blijkt. 
Extra informatie

 

Stap 1:

Zich wenden tot

De toelage wordt uitbetaald in het voorjaar volgend op het jaar van de aanvraag. De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.