Projectsubsidie jeugdverenigingen

Rechthebbenden
Een Harelbeeks jeugdinitiatief of een groep Harelbeekse kinderen of jongeren die een project opzetten dat aansluit bij de leefwereld van kinderen en jongeren. 

Bedrag
Maximum € 500 subsidie

Aanvraag

Het aanvraagformulier wordt ten laatste twee weken voor het initiatief in de jeugddienst ingediend. Ten laatste 3 maanden na de activiteit wordt een beknopt werkingsverslag bezorgd. Daarbij wordt ook een financieel verslag toegevoegd met alle bewijsstukken.

Aanvraagformulier downloaden

Subsidiereglement projectsubsidies jeugdverenigingen

Extra informatie

Lees alle voorwaarden voor het project in het subsidiesreglement.

Stap 1:

Zich wenden tot