Parkeerkaart personen met een beperking

Deze parkeerkaart geeft recht op:

  • parkeren op plaatsen uitsluitend voorbehouden aan personen met een handicap
  • onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is (blauwe zone)
  • gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter beperkt is, in gemeenten die het toestaan.

In geval van twijfel kan u zich best vooraf informeren bij de gemeente. Deze kaart is strikt persoonlijk.

De politiezone Gavers heeft een document opgemaakt met heel wat informatie over deze kaart.

Raadpleeg het document