Nachtvergunning

In Harelbeke kunnen de houders van herbergen, koffiehuizen, drankslijterijen, restaurants, tearooms, hotels, frituren, spektakelinstellingen, cabaretinstellingen, bestendige dancinginstellingen en jeugdverenigingen (fuiven) toelating bekomen om hun inrichting na politieuur open te houden, mits betaling van een belasting.
1. van 3 uur tot 5 uur:
a) de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag, evenals de nacht voorafgaand aan een wettelijke feestdag;
b) gedurende de periode van kermissen en ommegangen, door de burgemeester te bepalen;
c) gedurende de jaarlijkse verlofperiode, door de burgemeester te bepalen. 2. van 1 uur tot 5 uur op alle andere dagen van het jaar. Bij besluit van de burgemeester kan gehele of gedeeltelijke ontheffing van het sluitingsuur worden toegestaan:
* bij bijzondere of uitzonderlijke omstandigheden; en/of
* mits betaling in handen van de stadsontvanger van de hiervoor verschuldigde taks, zoals bepaald in het desbetreffende belastingsreglement. In elk geval moet elke inrichting elke nacht, tussen 3 uur en 7 uur gedurende minstens twee uur ononderbroken gesloten worden.

Voorwaarden

De aanvragen om toelating moeten schriftelijk aan de dienst financiën gericht worden.

Kosten

Het bedrag voor deze vergunning is 2,50 euro per bijkomend uur voor het openhouden tijdens het politieuur (uren wanneer normaal moet gesloten worden).

Stap 1:

Zich wenden tot
Dienst: Kanaal:
Email

Stap 2:

Betaling
Dienst:

Verantwoordelijke dienst

Marktstraat 29
8530
Harelbeke
056 733 360
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven