Huurgarantiefonds

Sinds 1 januari 2014 kunnen verhuurders beroep doen op het huurgarantiefonds, wanneer ze een nieuwehuurovereenkomst afsluiten. Het huurgarantiefonds beschermt verhuurders tegen het verlies aan huurinkomsten wanneer de huurder een huurachterstal heeft en komt maximaal drie maanden tussen in de huur met een plafond van 2700 euro.

Geïnteresseerde verhuurders kunnen een aanvraag indienen bij Wonen-Vlaanderen binnen de twee maanden na de datum van ondertekening van de huurovereenkomst. 
De aansluitvergoeding bedraagt 75 euro. De aanvraagdocumenten zijn online beschikbaar via de website van Wonen-Vlaanderen of kunnen verkregen worden bij de dienst stedenbouw.

Voorwaarden

Begeef u naar de dienst Woonwijs binnen de 2 maand na ondertekening van het huurcontract.

Kosten

75 euro, te betalen door de verhuurder van de woning.

Wat moet je meenemen?

Het getekende huurcontract.