Gratis restafvalzakken voor wie meer afval heeft door ziekte OF voor geboorte kind

Ziekte:

Vanaf 2023: Een inwoner van Harelbeke die meer afval heeft door zijn of haar ziekte, kan jaarlijks 2 pakken (20 zakken) restafvalzakken gratis krijgen.  De behandelende arts ondertekent hiervoor een verklaring op het aanvraagformulier. 

Geboorte: 

Bij de geboorte van een kind krijg je 1 pak gratis restafvalzakken (10 zakken).

Voorwaarden

Ziekte:

De aanvrager/patiënt verblijft niet in een instelling.
Aanvraagformulier te verkrijgen aan het onthaal of hier te downloaden en laten invullen door de geneesheer.

Geboorte:

Kopie van het geboortebewijs.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Al naargelang: ingevuld aanvraagformulier of geboortebewijs.