Doe het Duurzaam-premie voor eigenaar-bewoner

Deze premie geldt voor wie slechts één woning in volle eigendom heeft. De woning moet gelegen zijn te Harelbeke en minstens 40 of 50 jaar oud zijn.

Bovendien zijn er maximale inkomensgrenzen. 

Ze kan oplopen tot maximaal 4000 euro per woning en kan perfect gecombineerd worden met andere premies, bijvoorbeeld de Vlaamse premies. 

De premie moet aangevraagd worden voor de start van de werken. We raden aan om dit zo vroeg mogelijk te doen, nog voor de offertes definitief besteld worden. Zo kunnen we nog bijsturen waar nodig en maximale premies bekomen. Er blijft dan nog minstens 2 jaar de tijd om de werken effectief uit te voeren. 

 

 

Voorwaarden
 • Volgende categorieën werken komen in aanmerking;

  • Dakwerkzaamheden
  • Buitenschrijnwerk
  • Elektriciteit
  • Funderingen en muren
 • Indien bij werken aan het dak of de funderingen en muren hout gebruikt wordt (osb, mdf, grenen, …) dan moet dit hout beschikken over een duurzaam label (PFC of FSC). Dit moet op voldoende wijze aangetoond worden
 • De premie kan meerdere keren worden aangevraagd, steeds voor andere werken, tot het maximum premiebedrag werd toegekend.
 • De premie wordt aangevraagd door de eigenaar-bewoner of door de syndicus/VME (voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een meergezinswoning) VOOR de start van de werken
 • De aanvrager is zakelijk gerechtigde van slechts één woning
 • De premie bedraagt 30% van de aanvaarde kostprijs (excl. BTW) met een maximum van;
  • 2500 euro voor wie valt binnen inkomensschaal 2 en waarvan de woning 50 jaar of ouder is
  • 4000 euro voor wie valt binnen de inkomensschaal 1 en waarvan de woning ouder is dan 40 jaar
  • 4000 euro voor wiens woning ouder is dan 40 jaar en deze woning opgenomen is in het gemeentelijk actieplan onroerend erfgoed met een middelhoge of hoge locuswaarde

Wat moet je meenemen?

- eId en bijhorende pincode van alle eigenaars

- offertes van de werken die je wenst uit te voeren

- foto's van de huidige toestand van de woning

- meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting 

Maak hier jouw afspraak om langs te komen

Extra informatie

- indien de woning binnen de 5 jaar na toekennen van de premie verkocht wordt moet de premie integraal terug betaald worden

- indien de woning binnen de 9 jaar na toekennen van de premie wordt verhuurd gelden er bijkomende voorwaarden 

- zie hier voor het volledig reglement