Pop-up

pop-up

In 2020 en 2021 fleurde pop-upbar VILARO onze verlaagde Leieboorden op, ter hoogte van het Marktplein. Onder strikte voorwaarden kregen zij een vergunning voor het opzetten van een tijdelijke horeca-uitbating waarmee we onder meer het fietstoerisme halt wilden laten houden in Harelbeke om op die manier de stad (en jullie) verder te ontdekken.

Ook dit jaar willen we opnieuw een initiatief verwelkomen op dezelfde locatie.

Wat biedt de stad jou aan?

 • Gratis gebruik van het openbaar domein: verlaagde Leieboorden, ter hoogte van het Marktplein
 • We maken promotie voor het tijdelijke initiatief via onze communicatie-kanalen
 • Je surft mee op het succes van de evenementen die de stad deze zomer organiseert op en rond het Marktplein

Wat verwachten we van jou?

 • Je dient een goed omschreven concept in voor een tijdelijke invulling van de verlaagde Leieboorden. Het concept is vrij te kiezen, maar dient rekening te houden met een aantal randvoorwaarden:
 • Het concept is esthetisch inpasbaar op de locatie
 • Je voorziet sanitair dat eveneens esthetisch wordt ingepast met respect voor de locatie
 • Het concept gaat uit van een tijdelijke invulling tussen 1 juli en tot en met 31 augustus 2022 waarbij de locatie terug volledig vrij gemaakt wordt ten laatste op vrijdag 16 september 2022
 • Er zijn geen structurele verankeringen in het openbaar domein (alles moet dus mobiel inzetbaar zijn)
 • Het concept houdt rekening met de geldende veiligheids- en geluidsnormen

Bezorg je concept per mail (info@harelbeke.be) of per post (Marktstraat 29, 8530 Harelbeke) bereikt voor woensdag 25 mei. 

Hoe gaan we te werk?

 • We beoordelen de ingediende concepten en nodigen alle indieners uit die voldoen aan de randvoorwaarden voor een mondelinge toelichting van het concept op donderdag of vrijdag 26 en 27 mei
 • De kandidaturen worden voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen op 31 mei
 • Diezelfde week worden alle kandidaten op de hoogte gebracht van de beslissing