Omvorming groen Arendswijk

In het voorjaar van 2015 wordt gestart met de omvorming van het groen van de Arendswijk.  De Arendswijk is momenteel weliswaar een groene wijk, maar een zeer intens te onderhouden wijk zowel op het vlak van bomen als overige beplanting.

Daarom werd een visie ontwikkeld die grotendeels gebaseerd is op de richtlijnen van het Harmonisch Park- en Groenbeheer, uitgeschreven door het Agentschap voor Natuur en Bos.

Waarom drong een omvorming zich op?

De helft van het bomenareaal bestaat uit zeer arbeidsintensieve snoeivormen zoals gekandelaberde bomen of knotbomen.  Er moet elk jaar 397 000 m² gras gemaaid en 26 000 m² heesters geschoren worden.  Ook staan er veel bomen die in conflict komen met luchtleidingen of andere infrastructuur zoals openbare verlichting.  Door nieuwe bomen te planten en andere beplantingsvakken om te vormen, zullen we de arbeidsintensiteit fors kunnen terugschroeven.

Een ander knelpunt is het gebrek aan ecologie en diversiteit, hieraan willen met de omvorming verandering in brengen.  Veel van de ecologische maatregelen zullen toegepast worden op de om te vormen pleinen, maar uiteraard is er ook veel aandacht besteed aan het ecologische aspect bij de  plantkeuze in de straten.

Een ander belangrijke pijler van de omvorming is het creëren van eenheid en het versterken van de stedenbouwkundige morfologie. Momenteel bestaat de Arendswijk uit een wirwar aan soorten bomen en beplanting(svormen) die kriskras door elkaar geplaatst zijn.  Dit maakt het moeilijk om zich te kunnen oriënteren in de wijk.  Door middel van strategisch geplaatste bomen qua grootte en vorm volgens de categorie van de straat wordt de structuur versterkt.  Deze structuur zal nog extra geaccentueerd worden door het thematische gebruik van vaste planten ,volgens kleurtinten, voor de respectievelijke categorie van de straat.

Meer info over de knelpunten, omvormingsdoelstellingen en visie kunt u terugvinden in onderstaande pdf-document.

De werkzaamheden zullen starten in het voorjaar van 2015 en zullen 5 jaar in beslag nemen.  De eerste straten die aan de beurt komen zijn de Verenigde Natiënlaan, Koning Albertlaan en de Labrusstraat.  De volledige timing kan eveneens geraadpleegd worden in onderstaande pdf-document.

Er wordt 150 000 euro uitgetrokken voor dit project; hiermee worden de rooiwerkzaamheden, het aankopen van het plantgoed, het uitfrezen van de boomstronken en het aankopen van teelaarde of bodemverbeterende middelen bekostigd.  Dit is natuurlijk een grote investering maar onze berekeningen wijzen in de richting van een terugverdientijd van 7 à 8 jaar voor de ganse omvorming!  Dit is dus vooral het resultaat van het omvormen van de onderhoudsintensieve bomen en beplanting.

De return van de investering is naast het sterk dalen van de onderhoudskosten een volledig gerenoveerde wijk waarbij naast een prettige leefomgeving een duurzaam en aantrekkelijk groen gecreëerd wordt dat een grote meerwaarde biedt voor zowel bewoner, passant als onze belangrijke fauna en flora. 

Alle werkzaamheden (excl. uitfrezen) worden uitgevoerd door onze eigen groendienst! Het gehele project, van ontwerp tot uitvoering, is dus een volledig Harelbeeks verhaal.

Wel willen we Stefanie Lataire van Hogeschool Vives Roeselare zeker nogmaals bedanken voor de interessante insteken en het geleverde studiewerk!

Overzicht beplanting voorjaar 2015:

Verenigde Natiënlaan:

 • Bomen: Koelroeteria paniculata, Acer platanoides ‘Emerald Queen’ en Acer rubrum ‘Schlesingeri’.
 • Heesters: Potentilla fruticosa ‘Red Ace’.
 • Vaste planten en siergrassen: Achillea ‘Coronation Gold’, Achillea ‘Feuerland’, Pennisetum alopecuroides ‘Moudry’, Persicaria amlexicaulis ‘Delgado Macho’ en Rudbeckia fulgida var. daemii.

   

Koning Albertlaan:

 • Bomen: Liquidambar styraciflua ‘Moraine’ en Sorbus intermedia ‘Brouwers’.
 • Heesters: Potentilla fruticosa ‘Snowflake’.
 • Vaste planten en siergrassen: Symphytum grandiflorum, Sesleria autumnalis, Heuchera villosa ‘Chantilly’ en Aster ageratoides ‘Starshine’.

   

Labrusstraat:

 • Bomen: Prunus padus ‘Albertii’ en Prunus sargentii ‘Rancho’.
 • Heesters: Spirea cinera ‘Grefsheim’ en Spirea japonica ‘Albiflora’.
 • Vaste planten en siergrassen: Aster ericoides, Geranium renardii, Symphytum grandiflorum en Sesleria autumnalis.

Overzicht beplanting voorjaar 2016:

Herpelsstraat:

 • Bomen: Acer platanoides ‘Fairview’, Ostrya carpinifolia ‘F.C. Moree’ en 1 Acer x freemanii ‘Armstrong Two’.
 • Heesters: Spirea japonica 'Anthony Waterer'.
 • Vaste planten en siergrassen: Achillea ‘Coronation Gold’, Panicum virgatum ‘Rehbraun’, Sporobolus heterolepsis, Kalimeris incisa ‘Blue Star’, Phlomis russeliana, Persicaria amlexicaulis ‘Caliente’ en Rudbeckia fulgida var. daemii en Eryngium bourgartii ‘Pen Blue’ en Eryngium bourgatii.

   

Amerikalaan:

 • Bomen: Pyrus calleryana ‘Red Spire’ en Sophora japonica ‘Regent’.
 • Solitaire bomen: Quercus robur, Cercis Canadensis, Cercidiphyllum japonicum, Acer cissifolium, Ptelea trifoliate, Tetradium danielli, Koelreuteria paniculata, Tilia platyphyllos en Cladastris kentuckea.
 • Vaste planten en siergrassen: Sesleria autumnalis, Aster ageratoides ‘Starshine’, Molinia caerulea ‘Edith Dudszus', Kalimeris incisa, Limonium latifolium, Lysimachia clethroides en Monarda ‘Beauty of Cobham’.

   

Heerbaan:

 • Heesters (losse heg): Rhamnus frangula, Euonymus europaeus, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Ilex aquifolium, Sorbus aucuparia, Lonicera periclymenum en Rosa canina.
 • Vaste planten en siergrassen: Achillea ‘Coronation Gold’, Panicum virgatum ‘Rehbraun’, Sporobolus heterolepsis, Kalimeris incisa ‘Blue Star’, Phlomis russeliana, Persicaria amlexicaulis ‘Caliente’ en Rudbeckia fulgida var. daemii en Eryngium bourgatii.

 

Overzicht beplanting voorjaar 2017:

Groot-Brittanjelaan:

 • Bomen: Celtis australis, Fraxinus pennsylvanica 'Cimmzam' en Zelkova serrata 'Flekova'.
 • Solitaire bomen: Acer davidii subsp. grosseri, Acer rubrum 'October Glory', Acer triflorum, Ailanthus altissima 'Sangiovese', Betula albosinensis 'Fascination', Catalpa speciosa, Catalpa x erubescens 'Purpurea', Cornus controversa, Gingkgo biloba 'Autumn Gold', Quercus phellos 'Hightower’, Robinia x margaretta 'Casque Rouge', Tilia cordata 'Green Spire', Tilia henryana en Ulmus americana 'Princeton'.
 • Heesterborder: Ceanothus ‘Burkwoodii’, Ceanothus ‘Concha’, Ilex aquifolium ‘Alaska’, Cytisus ‘Maria Burkwood’, Deutzia scabra, Euonymus europaeus ‘Red Cascade’, Syringa vulgaris ‘Andenken an Ludwig Späth’, Viburnum opulus ‘Compactum’ en Caryopteris clandonensis ‘Grand Bleu’.
 • Vaste planten en siergrassen: Panicum virgatum ‘Rehbraun’, Sporobolus heterolepsis, Kalimeris incisa ‘Blue Star’, Carex muskingumensis, Sedum ‘Matrona’ Phlomis russeliana, Persicaria amlexicaulis ‘Caliente’, Rudbeckia fulgida var. daemii en Eryngium bourgatii.

   

Frankrijklaan:

 • Bomen: Acer x freemanii 'Celzamm', Cercis canadensis 'Forest Pansy' en Zelkova serrata 'Village Green'.
 • Vaste planten en siergrassen: Sesleria autumnalis, Aster ageratoides ‘Starshine’, Molinia caerulea ‘Edith Dudszus', Sesleria heufleriana, Kalimeris incisa, Limonium latifolium, Lysimachia clethroides ‘Snow Candle’ en Monarda bradburiana.

   

Broekplein (soorten excl. heraanleg plein zelf):

 • Bomen: Tilia cordata 'Winter Orange' en Tilia cordata 'Rancho'.
 • Solitaire bomen: Styphnolobium (Sophora) japonica 'Harry van Haaren', Crataegus x persimilis 'Splendens', Crataegus succulenta 'Jubilee' en Crataegus crus-galli 'Salicifolia'.
 • Vaste planten en siergrassen: Sesleria autumnalis, Aster ageratoides ‘Starshine’, Molinia caerulea ‘Edith Dudszus', Sesleria heufleriana, Kalimeris incisa, Limonium latifolium, Lysimachia clethroides ‘Snow Candle’ en Monarda bradburiana.

Overzicht beplanting voorjaar 2018:

Arendsstraat:

 • Solitaire bomen: Ailanthus altissima 'Sangiovese', Robinia x margaretta 'Casque Rouge', Catalpa x erubescens 'Purpurea' en Catalpa speciosa.
 • Vaste planten en siergrassen: Panicum virgatum ‘Rehbraun’, Sporobolus heterolepsis, Kalimeris incisa ‘Blue Star’, Carex muskingumensis, Sedum ‘Matrona’ Phlomis russeliana, Persicaria amlexicaulis ‘Calor’ en Rudbeckia fulgida var. daemii.

 

Koning Leopold III-plein en Koning Leopold III-laan:

 • Bomen: Acer x freemanii 'Celzam', Styphnolobium japonicum 'Regent',  Zelkova serrata 'Village Green', Acer rubrum 'October Glory', Zelkova serrata 'Village Green', Styphnolobium japonicum 'Fleright' en Acer x freemanii 'Celzam'.
 • Vaste planten en siergrassen: Panicum virgatum ‘Rehbraun’, Sporobolus heterolepsis, Kalimeris incisa ‘Blue Star’, Carex muskingumensis, Sedum ‘Matrona’ Phlomis russeliana, Persicaria amlexicaulis ‘Calor’ en Rudbeckia fulgida var. daemii .

Overzicht beplanting voorjaar 2019:

Beeklaan:

 • Bomen: Sorbus intermedia 'Brouwers' en Styphnolobium japonica 'Regent'.
 • Vaste planten en siergrassen: Sesleria autumnalis, Molinia caerulea 'Edith Dudszus', Sesleria heufleriana, Kalimeris incisa 'Blue Star', Kalimeris incisa, Limonium latifolium, Lysimachia clethroides 'Snow Candle' en Phlomis russeliana.

   

Amerikastraat:

 • Bomen: Zelkova serrata ‘Village Green’ en Styphnolobium japonica 'Regent'.
 • Vaste planten en siergrassen: Sesleria autumnalis, Molinia caerulea 'Edith Dudszus', Sesleria heufleriana, Kalimeris incisa 'Blue Star', Kalimeris incisa, Limonium latifolium, Lysimachia clethroides 'Snow Candle' en Phlomis russeliana.

   

Koningin Astridlaan:

 • Bomen: Carpinus betulus 'Beeckman', Fraxinus pennsylvanica 'Summit' en Eucommia ulmoides.
 • Vaste planten en siergrassen: Sesleria autumnalis, Molinia caerulea 'Edith Dudszus', Sesleria heufleriana, Kalimeris incisa 'Blue Star', Kalimeris incisa, Limonium latifolium, Lysimachia clethroides 'Snow Candle' en Phlomis russeliana.

Bekijk hier de powerpointpresentatie

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kan je contact opnemen met schepen van groen, leefmilieu en openbare werken Tijs Naert (tijs.naert@harelbeke.be) of de groendienst via 056 733 219.