Zes kilometer extra fietsstraten in Harelbeke

Gepubliceerd op Maandag 25 januari 2021
Nieuwe fietsstraten in Harelbeke

Veilige en comfortabele straten in Harelbeke

In het bestuursakkoord dat loopt tot 2024 zet de huidige coalitie een bereikbare, toegankelijke en verkeersveilige stad als een zeer belangrijke doelstelling in Harelbeke. Het STOP-principe (prioriteit geven aan verkeer in deze volgorde: Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Personenwagens) is hier het uitgangspunt.

Ook in het centrum van Harelbeke willen we investeren in veilige en comfortabele straten en tegelijkertijd onze inwoners aanzetten om meer de fiets te nemen. Daarom worden de Toekomststraat, de Vrijdomkaai, de Twee-Bruggenstraat, de Forestierstraat, de Peter De Coninckstraat en de Boterpotstraat vanaf het voorjaar van 2021 (eind maart, begin april) een fietsstraat. De straat wordt zo ingericht om de verkeersveiligheid te verhogen en zwakke weggebruikers, zoals het STOP-principe aangeeft, op het voorplan te zetten.

Wat is een fietsstraat?

Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, om zo een alternatief te bieden voor traditionele fietsroutes langs drukkere hoofdwegen. De maximumsnelheid is in een fietsstraat 30 km per uur voor alle weggebruikers, ook voor automobilisten.
In een fietsstraat is het verboden om fietsers in te halen en moeten alle gemotoriseerde voertuigen altijd achter de fietsers blijven. In een éénrichtingsstaat mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. In een tweerichtingsstraat gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan.
Fietsers mogen andere fietsers, maar ook gemotoriseerde voertuigen links inhalen (maar moeten zich houden aan de maximaal toegelaten snelheid van 30 km per uur). Ze mogen ook stilstaande voertuigen rechts voorbijrijden.

Waarom richten we een straat in als fietsstraat?

 

  1. Om de veiligheid in je straat te verhogen: fietsers worden niet verdrongen door inhalende auto’s en er geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur.
  2. Fietsers worden zichtbaarder in het straatbeeld.
  3. We willen sluipverkeer ontmoedigen en automobilisten aanzetten om een alternatieve route te zoeken.
Stationsstraat fietsstraat

Hoe herken ik een fietsstraat?

Het begin en het einde van de fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek. Je wordt tijdig geïnformeerd wanneer de schilderwerken van start zullen gaan.

In het begin en het einde van een fietsstraat komt het fietsstraat-logo in blauw en rode kleuren.

De fietsstraat herken je aan het rode vlak met fietsstraat-logo en rode lijnen op het wegdek. 

Zie ook

Oarelbeke ip de vélo