Werken Nieuwstraat-Tramstraat -H. Consciensestraat Harelbeke: rioleringswerken, herstel wegenis, aanleg voetpaden

HET KRUISPUNT TRAMSTRAAT-NIEUWSTRAAT IS TERUG OPEN VOOR HET VERKEER

In opdracht van de stad Harelbeke voert aannemer Koch-Ockier werken uit in de Nieuwstraat en H. Consciencestraat en op het kruispunt van de Tramstraat met de Nieuwstraat.

Start van de werken: 13 februari 2017.

Duur van de werken: 80 werkdagen. 

De bewoners werden schriftelijk ingelicht door de aannemer van de aard, duur en impact van de werken. In functie van de werken is plaatselijke toegang voor de bewoners mogelijk. 

Het kruispunt Tramstraat-Nieuwstraat wordt verboden voor alle doorgaand verkeer vanaf 13 februari 2017 en dit voor een maand. De aannemer voorziet in een omleiding via de P. Benoitlaan - Kortrijksesteenweg – Kortrijksestraat. De Lijn voorziet tijdelijke haltes in de Kortrijksesteenweg.

 

Aangemaakt op: 07/02/2017

Reactie toevoegen