Werken Forestier Ingelramstraat

Vanaf half april worden de voetpaden en delen van de boordstenen in de Forestier Ingelramstraat vernieuwd in opdracht van de stad Harelbeke. Tegelijkertijd worden andere werken daarop afgestemd:
- Infrax vernieuwt het ondergrondse laagspanningsnet, het openbaar verlichtingsnet en kabelTV-net.
- De Watergroep vernieuwt het waterleidingnetwerk en vervangt de oude huisaftakkingen.
- Proximus vervangt oude papieren/loden leidingen.

Infrax is pilootnutsbedrijf en leidt de werken die De Watergroep, Proximus en Infrax gezamenlijk laten uitvoeren.

De werken zullen enige hinder veroorzaken voor de bewoners. Tijdens de werken wordt de toegang tot de woning voor de bewoners zoveel als mogelijk verzekerd door een voorlopig herstel van de voetpaden uitgevoerd met aangedamd betonpuinsteenslag. 

Verloop en timing van de werken:
De werken starten vanaf half april. We streven ernaar – zonder weerverlet – om de werken te voltooien tegen eind september 2018.

Fasering:
1. Aanleg nieuw netwerk laagspanning, teledistributie, openbare verlichting en waterleidingen door aannemer Vereecke (hierbij worden telkens kleine stukken voetpad - maximum 150 m - opgebroken en terug gedicht).
2. Nieuwe netwerken in dienst stellen.
3. Overkoppelen huisaansluitingen/aftakkingen van oud naar nieuwe netwerken.
4. Opbreken voorlopig herstel voetpaden en aanleg nieuwe voetpaden door aannemer Paul Bossuyt uit Meulebeke.
5. Plaatsen nieuwe bomen in aangepaste plantvakken met voldoende groeimogelijkheden.

In bepaalde gedeelten van de straat zullen de verschillende fases elkaar overlappen. De planning is afhankelijk van weers- en andere onvoorziene omstandigheden. 

Omleggingen en parkeerverbod

Tijdens de werken geldt over de werkzone van de aannemers een parkeerverbod. Aangezien de werken in fases worden uitgevoerd zal het parkeerverbod nooit voor de gehele straat gelden.
De kans bestaat eveneens dat voor bepaalde werken een omlegging nodig zal zijn.
De aannemer of nutsmaatschappij brengt je vooraf mondeling op de hoogte wanneer je garage/standplaats ontoegankelijk wordt. Normaal gezien duurt dit niet langer dan 2 dagen. 

Scheren hagen

Heel wat haagmassieven van private eigendommen groeien over het openbaar domein heen. We vragen deze tijdig en ten laatste tegen half juni terug te snoeien tot op de perceelsgrens zodat de voetganger opnieuw de volle breedte van het voetpad kan gebruiken.
Het terug snoeien voorkomt ook schade aan uw haag wanneer de aannemer het voetpad uitbreekt.

Contactgegevens 

Informatie aanleg voetpaden

Stad Harelbeke – Facilitaire dienst

056 653 684

werkopdrachten@harelbeke.be

 

 

Technische problemen tijdens uitvoering werken

Stad Harelbeke – Facilitaire dienst

Kris Buys, werkcontroleur

0473 539 334

kris.buys@harelbeke.be

 

Infrax

pilootnutsbedrijf

Philippe Rigole, werfcoördinator

Noordlaan 9

8820 Torhout

078 35 30 20

netaanleg.west@infrax.be

 

De Watergroep

Watermaatschappij

056 21 09 56

Mobiliteit, omleidingen - Politie

PZ Gavers – Verkeersdienst

 056/733.511

politie@pzgavers.be

 

Aannemer voetpaden

BVBA Paul Bossuyt

Elbestraat 1

8760 Meulebeke

051 48 88 21

grondwerken.paulbossuyt@skynet.be

 

Zie ook volgende link:

https://www.hinderinkaart.be/detail/3165082

Aangemaakt op: 10/04/2018

Reactie toevoegen