Welzijnsdiensten verhuizen naar Huis van Welzijn

Huis van Welzijn, openbare welzijnsdienstverlening in Harelbeke samen op één plaats 
  
  

Op 29 juni 2018 opende het Huis van Welzijn in Harelbeke.

In het Huis van Welzijn bieden de sociale dienst van het OCMW en de dienst Welzijn van de stad samen hun dienstverlening aan en willen zij bijdragen tot het welzijn van elke Harelbekenaar.
Alle welzijnsgerelateerde dienstverlening, die vroeger verspreid zat over verschillende gebouwen, is gebundeld in het Huis van Welzijn op het Paretteplein.

Waarvoor kan de burger terecht in het Huis van Welzijn?

De sociale dienst staat in voor advies en info, financiële dienstverlening (leefloon, aanvullende steun, …) schuldhulpverlening, woonbegeleiding, trajectbegeleiding, opvang van vluchtelingen, materiële hulpverlening, ….    

De dienst Welzijn neemt initiatieven die bijdragen tot het verhogen van sociale cohesie, persoonlijke ontwikkeling en het verruimen van de mondiale blik zoals de praattafels, schoolbabbels, ….. De Noord-Zuid werking maakt deel uit van het Huis van Welzijn.

Welzijnsdiensten die aangeboden werden door het loket burger van de stad, zoals informatie over pensioen, een parkeerkaart voor personen met een beperking, een aanvraag voor tegemoetkoming sociale zekerheid en vakantie- en sociaal-pedagogische toelagen kunnen vanaf 1 september 2018  aangevraagd worden in het Huis van Welzijn, elke dinsdagnamiddag en donderdagvoormiddag op afspraak.

Ook de maandelijkse zitdag van de pensioendienst verhuist naar het Huis van Welzijn. Inwoners kunnen er elke tweede dinsdag van de maand terecht van 9 tot 11 uur. De eerstvolgende vindt plaats op dinsdag 11 september.  

Het Huis van welzijn wil ook de initiatieven die mensen verbinden, uitbreiden door het werken met buddy’s in de individuele dienstverlening, buurtopbouwwerk, het Huis van Kind, sociale kruidenier,… waarin ook vrijwilligers een belangrijke plaats krijgen.

Daarnaast werkt het Huis van Welzijn actief mee aan de uitwerking van regionale initiatieven en projecten. De wekelijkse zitdag van de woonclub op woensdagnamiddag is hiervan een mooi voorbeeld.

Het thema sociale economie wordt eveneens aangestuurd vanuit het Huis van Welzijn. De wijk-werkcoach voor Harelbeke is actief op het Paretteplein 19 en is elke donderdagvoormiddag aanwezig.

Naast persoonlijke contacten in het Huis van Welzijn wordt ook ingezet op online dienstverlening en wordt binnenkort een eigen website gelanceerd.

 

HUIS VAN WELZIJN
Paretteplein 19 – 8530 Harelbeke 
onthaal@welzijnharelbeke.be - T 056 735 190
Open elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur (vrijdag tot 16 uur).

 

Aangemaakt op: 02/09/2018

Reactie toevoegen