Wat kan ik zelf doen om te ontharden?

Gepubliceerd op Vrijdag 02 september 2022
Wat kan je zelf doen voor ontharding

De bodem en de open ruimte vervullen veel functies die het ecologisch evenwicht in stand te houden. Als een verharding de bodem afdicht, gaan al die functies verloren. Je kan zelf ook actie ondernemen om te ontharden en de open ruimte zo veel mogelijk te behouden. Dat zorgt voor:

  • een betere bodemkwaliteit op vlak van biodiversiteit, koolstofopslag, humusopbouw...
  • een herstel van de bodem en zo voor voedselproductie 
  • een betere luchtkwaliteit 
  • een aangenamere leefomgeving
  • een koelere omgeving
  • minder wateroverlast, een bescherming tegen overstromingen en droogte
  • een grotere biodiversiteit