Waar en wanneer moet je een mondmasker dragen in Harelbeke?

Gepubliceerd op Vrijdag 02 april 2021

Even alles op een rijtje: 

Er is een algemene verplichting om een mondmasker bij zich te hebben op het volledige grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.

Wat zijn de aanbevelingen omtrent het dragen van mondmaskers en handschoenen in de openbare ruimte?

Iedereen, met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar, is verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof wanneer het onmogelijk is om de naleving van de regels van social distancing te garanderen. Deze laatste verplichting is niet van toepassing:

 • op personen die onder hetzelfde dak wonen onderling;
 • op kinderen onderling tot en met de leeftijd van 12 jaar;
 • op personen onderling die elkaar ontmoeten in het kader van een duurzaam onderhouden nauwer contact;
 • tussen begeleiders enerzijds en personen die nood hebben aan begeleiding anderzijds.

Verder is het dragen van een mondmasker verplicht:

 • Op het openbaar vervoer vanaf het betreden van de luchthaven, het station, op het perron of een halte in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd. Het rijdend personeel van de openbare vervoersmaatschappijen is niet verplicht om de mond en de neus te bedekken, voor zover enerzijds de bestuurder goed geïsoleerd is in een cabine en anderzijds een affiche en/of zelfklever aan de gebruikers de reden aangeeft waarom de bestuurder geen masker draagt;
 • Voor begeleiders van kampen, stages en activiteiten die toegelaten zijn;
 • De inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten toegelaten zijn, zowel voor de klanten als voor het personeel, tenzij gedurende het eten, drinken, of aan tafel zitten;
 • In winkels en winkelcentra;
 • In winkelstraten, op markten, en op elke private- of publiek druk bezochte plaats, dewelke worden bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
 • In conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen;
 • In bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
 • In musea;
 • In de gebouwen der erediensten en de gebouwen bestemd voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening;
 • Bij verplaatsingen in de publieke en niet-publieke delen van de gerechtsgebouwen, alsook in de zittingszalen bij elke verplaatsing en, in de andere gevallen overeenkomstig de richtlijnen van de kamervoorzitter.
 • In het huis dat occasioneel en kortstondig wordt betreden van een persoon waarvan men niet het duurzaam onderhouden nauw contact is. Dezelfde regeling geldt voor een toeristische logies die wordt bewoond door een persoon die niet het duurzaam onderhouden nauw contact is.

Medische redenen
Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt. 

De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan deze verplichting. Er wordt nogmaals benadrukt dat het dragen van een mondmasker een aanvullende bescherming is die mensen niet vrijstelt van het toepassen van de zes gouden regels voor het individuele gedrag.

 1. respecteer de hygiëneregels;
 2. doe je activiteiten liefst buiten ;
 3. denk aan kwetsbare mensen ;
 4. hou afstand (1.5 m) ;
 5. beperk je nauwe contacten ;
 6. volg de regels over bijeenkomsten.

 

Speciale regelingen voor mensen die doof of slechthorend zijn

In dit geval kan de gesprekspartner van een dove of slechthorende persoon het masker tijdelijk verwijderen, zodat de persoon zijn of haar lippen kan lezen. Dit kan alleen voor de tijd die strikt noodzakelijk is voor het gesprek binnen een veilige afstand.

Mondmaskers aan te raden 
Kan je onvoldoende afstand bewaren, zet dan zeker je mondmasker op. 

Lees hier het politiebesluit

Controles 

In Harelbeke zal de politie streng controleren op de naleving van de mondmaskerplicht. Je zal onmiddellijk een boete krijgen als je de maatregelen overtreedt. 

Burgemeester Alain Top: "Vlaanderen kleurt oranje op de Europese coronakaart en het is aan ons om – allen samen – daar iets aan te doen. Ik roep onze inwoners op om hun verstand te gebruiken en het goede voorbeeld te geven. Bewaar afstand, draag een masker, was regelmatig jullie handen en beperk verplaatsingen.”