Vuurwerk

Gepubliceerd op dinsdag 14 december 2021

De gouverneur legt in de EINDEJAARSPERIODE VAN 2021 GEEN ALGEMEEN VUURWERKVERBOD op maar, het wordt STERK AFGERADEN om te vermijden dat er extra bedden op ICU zouden worden ingenomen.

Gebruik vuurwerk veilig

Gebruik vuurwerk veilig!

Voor het afsteken van vuurwerk is steeds de toestemming van de burgemeester nodig. Enkel op oudejaarsavond, van 20 tot 2 uur, mag zonder machtiging of kennisgeving feestvuurwerk afgestoken worden.

Op basis van artikel 88 van de Algemene Politieverordening is het oplaten van wensballonnen verboden in Harelbeke. Naast het brandgevaar voor gebouwen en bomen, zijn de wensballonnen ook gevaarlijk voor het
vliegverkeer. Binnen een straal van 15 km van een (zweef-)vliegveld (Wevelgem) mogen geen wensballonnen opgelaten worden. Iedereen die een wensballon oplaat is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk bij mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of eventueel overlijden.

De schitterende kleuren van vuurwerk in de nachtelijke hemel en de vonken van een wonderkaars op een verjaardagstaart hebben altijd al jong en oud verheugd. Maar opgelet: voetzoekers, wonderkaarsen, vuurpijlen, Romeinse kaarsen en ander vuurwerk bestemd voor verkoop aan particulieren, zijn geen speelgoed. Dit zijn springstoffen die niet iedereen in handen mag krijgen, en ook niet iedereen zomaar en overal mag gebruiken.
Deze artikelen kunnen zeer gevaarlijk zijn als we niet de juiste voorzorgen nemen voor, tijdens en na het gebruik ervan. Verkeerd gebruik van vuurwerk kan nare gevolgen hebben, zoals zeer zware brandwonden aan de handen en in het gezicht en kan zelfs een dodelijke afloop kennen.

Om te voorkomen dat een feest uitdraait op een nachtmerrie, neem je best de volgende voorschriften in acht:

Koop niet bij eender wie of eender waar...

 1. Koop vuurwerk uitsluitend in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van een verkoopvergunning, afgeleverd door de lokale overheid. Een betrouwbare verkoper beveelt je een veilig product aan en legt je de werking ervan uit. 
 2. De verkoop van vuurwerk door ambulante handelaars op beurzen, markten en rommelmarkten is verboden. Koop er nooit vuurwerk! Het verzenden van vuurwerk via de post of met pakjesdienst is eveneens verboden.
 3. Wees voorzichtig als je aankoopt via het internet. Sommige artikelen die via het internet aangeboden worden, zijn illegaal in België en kunnen gevaarlijk zijn.

Koop niet eender wat...

 1. Als particulier mag je enkel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik kopen. In België draagt dit vuurwerk de benaming “feestvuurwerk” (heeft strikte beperkingen over de leeftijd van de gebruiker).
  - Vuurwerk van categorie 1 of F1 is uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 12 jaar
  - Vuurwerk van categorie 2 of F2 is uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 16 jaar
  - Pyrotechnische artikelen voor theatergebruik van categorie T1 van de volgende generieke types: niet-elektrisch aangestoken Bengaals vuur, niet-elektrisch aangestoken rookgeneratoren; uitsluitend bestemd voor klanten vanaf 18 jaar
 2. Koop enkel wettig en veilig vuurwerk waarop de volgende verplichte markeringen staan die duiden op een kwaliteits- en veiligheidskenmerk:
 • Vuurwerk met CE-markering van categorieën 1 of F1 en van categorie 2 of F2. Dit vuurwerk draagt verplicht de markering “CE categorie 1” of «CE categorie F1» en “CE categorie 2” of «CE categorie F2».
 • De vuurwerkartikelen die te klein zijn om een markering op aan te brengen, moeten in een gemeenschappelijke verpakking voorzien van een aangepaste markering verkocht worden.

3.     Koop nooit vuurwerk dat geen gebruiksaanwijzing bevat. Bij twijfel kan je steeds aan de handelaar vragen om een afschrift van de handleiding mee te krijgen waarop vermeld staat hoe het gekochte product te gebruiken.

4.     Als particulier mag je slechts feestvuurwerk kopen met daarin minder dan 1 kilogram pyrotechnische sas. Dit komt min of meer overeen met 4 tot 5 kg brutogewicht vuurwerk. De verkoper mag je geen grotere hoeveelheid verkopen.
5.    De verkopers moeten de leeftijd van de consument controleren bij de overhandiging van vuurwerk.

Leef de volgende veiligheidsregels na:

 1. Bewaar het feestvuurwerk thuis op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen.
 2. Lees alle gebruiksaanwijzingen voor het afsteken van het vuurwerk voldoende op voorhand.
 3. Kies een aangepaste schietplaats: een open zone, die vlak, horizontaal en hard is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei,vooral bij droogte.
 4. Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
 5. Houd dieren op een veilige plaats! Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen.
 6. Zorg dat er steeds water (emmer) en een brandblusapparaat binnen handbereik is.
 7. Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor en tijdens het afsteken.
 8. Zorg voor een goede bescherming van de ogen door het dragen van een geschikte veiligheidsbril. Draag nooit kledij die gemakkelijk vuur kan vatten.
 9. Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek maar één pijl per keer aan. Wacht tot de eerste pijl de lucht in gaat alvorens een andere pijl in dezelfde buis te plaatsen.
 10. Stabiliseer batterijen door er bijvoorbeeld zware op de grond rondom aan te brengen.
 11. Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont dat je bij jouw leverancier kan krijgen. Rookwaar zoals een sigaret of sigaar kunnen ook gebruikt worden. Gebruik zeker geen lucifers of aanstekers: het risico bestaat dat je de lont op een verkeerde plaats en je onvoldoende tijd hebt om jezelf in veiligheid te brengen.
 12. Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra je een lont aansteekt.
 13. Richt nooit een aangestoken product naar een persoon.
 14. Hou voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte arm!
 15. Zorg dat op het moment van het aansteken van vuurwerk vanop de grond (batterij, kaars), er zich geen enkel lichaamsdeel boven het vuurwerkartikel bevindt.
 16. Benader nooit onmiddellijk het artikel nadat je het aanstak. Indien het niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten!
 17. Steek nooit een vuurwerkartikel terug aan.
 18. Doof op de grond gevallen resten.
 19. Annuleer het afsteken van de vuurpijlen bij hevige wind!

Lees hier de brochure van FOD Economie over het gebruik van vuurwerk