Vogelgriep in Waregem: opheffing toezichtsgebied

Gepubliceerd op vrijdag 23 april 2021

UPDATE 24 MEI 2021

De resultaten van de eindscreening in de 10 km-zone Waregem waren gunstig. De maatregelen werden opgeheven in de nacht van zaterdag 22 op zondag 23 mei.

vogelgriep

Beschermingsgebied

UPDATE 23 APRIL 2021

Het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) liet ons vandaag weten dat er hoogpathogene vogelgriep werd vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Waregem. Naar aanleiding van die uitbraak stelt de FAVV een tijdelijk beschermingsgebied in rond het getroffen gebied. Een deel van Harelbeke valt hieronder, waardoor dit gevolgen heeft voor iedereen die pluimvee houdt binnen dit gebied.

Een inzoombare, gedetailleerde kaart van deze tijdelijke bufferzone is beschikbaar op de webpagina’s van het FAVV

Maatregelen

Alle pluimveehouders die binnen dit gebied vallen, moeten:

  • Pluimvee en andere vogels opsluiten in stallen, gebouwen of hokken.
  • Een inventaris opmaken van het pluimvee en de vogels die zij houden.
    • De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens op https://www.favv-afsca.fgov.be/lce).
    • De hobbyhouders sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar hun gemeente -of stadsbestuur. Dat kan via het onderstaand formulier (Je gegevens komen terecht bij vogelgriep@harelbeke.be).

Er gelden bijkomende maatregelen voor particuliere en professionele pluimveehouders en voor slachthuizen, uitsnijderijen en koelhuizen met betrekking tot een beschermingsgebied. Die kan je hier nalezen.

Duurtijd

De opgelegde maatregelen zijn opgeheven vanaf de nacht van 22 op 23 mei 2021.

Stuur de inventaris van jouw pluimvee door via onderstaand formulier

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Kan ik nog eieren en vlees afkomstig van pluimvee consumeren?

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Heb je duiven?

Check dan zeker dit artikel.

Meldpunt

vogelgriep@harelbeke.be.

Meer info over vogelgriep