Vogelgriep vastgesteld in Deerlijk: restrictiegebieden opgeheven!

Gepubliceerd op Vrijdag 29 januari 2021
update 19 februari 2021

De beperkingsgebieden, die werden afgebakend n.a.v. een uitbraak met hoogpathogene aviaire
influenza in Deerlijk, en de maatregelen kunnen worden opgeheven:

- na 21 dagen voor het beschermingsgebied
- na 30 dagen voor het toezichtsgebied

Deze zones worden door het FAVV opgeheven indien alle voorwaarden in de wetgeving voldaan zijn.

Opheffen van het beschermingsgebied
Het beschermingsgebied in Deerlijk wordt op 19 februari 2021 om 0h00 opgeheven. Dit deel van het grondgebied wordt opgenomen in het toezichtsgebied met alle maatregelen die daar van toepassing zijn.

Opheffen van het toezichtsgebied

Het toezichtsgebied in Deerlijk wordt op 1 maart 2021 om 0h00 opgeheven indien voldaan is aan de volgende
voorwaarden:

 • Er werd geen nieuwe uitbraken vastgesteld in of in de nabijheid van de zone.
 • Alle commerciële pluimveebedrijven waar pluimvee aanwezig is, evenals de particuliers houders die meer dan 199 stuks pluimvee houden, zijn tussen 23 en 25 februari 2021 door hun bedrijfsdierenarts bezocht.
 • Al deze houderijen werden bemonsterd volgens de onderstaande instructies en met gunstig resultaat in het labo voor vogelgriep onderzocht.

Het FAVV heft het toezichtsgebied op indien de resultaten van de gezondheidscontroles en de laboratoriumanalyses gunstig zijn.

beschermingsgebied vogelgriep deerlijk 2021
UPDATE 4 februari 2021

In Deerlijk is bij een professionele pluimveekweker vogelgriepbesmetting vastgesteld. Eerder reeds waren alle professionele en particuliere pluimveehouders in Harelbeke verplicht hun pluimvee op te hokken. 

Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan werd een 'beschermingsgebied' met een straal van 3 km en een 'toezichtsgebied' met een straal van 10 km rond het getroffen bedrijf. In deze gebieden gelden strikte maatregelen, die ook gevolgen hebben voor iedereen die pluimvee houdt binnen dit gebied.

Professionelen binnen een straal van 10 km (en dus ook 3 km) moeten een inventaris maken en doorsturen. Enkel particuliere pluimveehouders binnen een straal van 3 km moeten een inventaris maken en doorsturen. Lees hieronder meer over de maatregelen.

  Heb je duiven? Check dan zeker dit artikel.

   

  Binnen de straal van 3 km - zie kaart

  Maatregelen toepassing voor professionele en particuliere houders 
  1. Alle houders, zowel professioneel als hobby, van pluimvee en andere vogels maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden. De professionele houders sturen deze inventaris binnen de 24 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/). De particuliere houders (hobbyhouders) sturen hun inventaris binnen de 48 uur door naar de milieudienst naar milieu@harelbeke.be.
  2. Het pluimvee en de andere vogels dienen in de stallen, gebouwen of hokken opgesloten te worden.
  3. Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren in het beschermingsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het beschermingsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  4. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

   

  Binnen een straal van 10 km

  Maatregelen toepassing énkel voor professionele houders 

  1. De professionele houders maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden en sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/).

  2. Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen het toezichtsgebied zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door het toezichtsgebied over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.

  3. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.

  Wat moet jij doen als particuliere pluimveehouder?

  Je hoeft het onderstaande document énkel in te vullen als particulier als je binnen de straal van 3 km rond het getroffen bedrijf valt. Voor professionelen geldt de straal van 10 km.

  Vul het onderstaande webformulier zo snel mogelijk. Je gegevens komen terecht bij vogelgriep@harelbeke.be.

  Stuur de inventaris van jouw pluimvee door via onderstaand formulier

  Wat is het vogelgriepvirus?

  Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

  Kan ik nog eieren en vlees afkomstig van pluimvee consumeren?

  Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

  Meldpunt

  vogelgriep@harelbeke.be.

  Meer info