Vogelgriep in Meulebeke

Gepubliceerd op Woensdag 30 maart 2022
Vogelgriep Meulebeke maart 2022

Beschermingsgebied

Het federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) liet ons vandaag weten dat er hoogpathogene vogelgriep werd vastgesteld bij een pluimveehandelaar in Meulebeke. Naar aanleiding van die uitbraak stelt de FAVV een tijdelijk beschermingsgebied (alles binnen de perimeter van 3 km) en een tijdelijk bewakingsgebied (alles binnen de perimeter van 10 km) rond  in rond het getroffen gebied. Een deel van Harelbeke valt hieronder, waardoor dit gevolgen heeft voor iedereen die pluimvee houdt binnen dit gebied.

Een inzoombare, gedetailleerde kaart van deze tijdelijke bufferzone is beschikbaar op de webpagina’s van het FAVV

Maatregelen

Beschermingsgebied (3km) & bewakingsgebied (10km)

Alle pluimveehouders die binnen het beschermingsgebied (binnen de 3 km rond de broeihaard) vallen én de pluimveehouders die binnen het bewakingsgebied (binnen de 10 km rond de broeihaard) vallen, moeten:

  • Pluimvee, hobbypluimvee en vogels (uitgezonderd loopvogels) moeten worden opgehokt in stallen, gebouwen of hokken, zodat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  • Voederen en drenken moet binnen gebeuren of op een manier dat contact met wilde vogels vermeden wordt. Je mag de vogels ook niet drenken met oppervlaktewatervoorraden of regenwater waar wilde vogels toegang toe hebben, tenzij het water behandeld is.
  • Je mag de vogels niet verplaatsen binnen de bewakingszone. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de bewakingszone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt
    gehouden wordt.
  • Alle verzamelingen van vogels (markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) zijn verboden.
  • Ziektetekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling moeten onmiddellijk aan LCE worden gemeld.
  • Een inventaris opmaken van het pluimvee en de vogels die zij houden. Deze pluimveehouders worden op de hoogte gebracht door het FAVV en moeten hun inventaris rechtstreeks aan hen overmaken.

Vinkenzettingen kunnen niet doorgaan. Houders die in de zone liggen, kunnen ook niet deelnemen aan wedstrijden buiten de zone.

Duivenhouders in het beschermingsgebied moeten hun dieren tijdelijk binnen houden en kunnen niet deelnemen aan wedstrijden. Duivenhouders in het bewakingsgebied mogen hun duiven lokaal rond de duiventil laten vliegen, maar mogen niet deelnemen aan wedstrijden.

Er gelden bijkomende maatregelen voor commerciële en geregistreerde inrichtingen. Er gelden bijkomende maatregelen voor niet-geregistreerde hobbyhouderijen. Die kan je hier nalezen

Duurtijd

De opgelegde maatregelen zijn van kracht vanaf 30 maart 2022, tot FAVV de maatregelen opheft.

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Kan ik nog eieren en vlees afkomstig van pluimvee consumeren?

Het virus dat momenteel, en de afgelopen jaren, circuleert is niet overdraagbaar op mensen. De consument loopt geen enkel risico. Het vlees en de eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid worden geconsumeerd.

Meldpunt

vogelgriep@harelbeke.be.

Meer info over vogelgriep