Verkoop van project-/bouwgrond, eigendom van de stad, gesitueerd in de Gentsestraat 47 & 49 & 51

jan
18
mrt
19

Verkoop van project-/bouwgrond, eigendom van de stad, gesitueerd in de Gentsestraat 47 & 49 & 51 (huidige kadastrale opp =536 m²)

Vanaf 18 januari 2018 loopt er een bekendmakingsperiode voor de verkoop van 3 kadastrale loten gesitueerd in de Gentsestraat 47 en 49 en 51 (totale kad.opp. voor opmeting = 536m² - 1ste afdeling A nrs 297b & 296a & 274e).

Via het perceel in de Gentsestraat 49 is er een uitweg naar de Graaf BouwdewijnIstraat. De stad plant midden februari 2018 de sloop van de bestaande gebouwen zodat de eigenlijk verkoop een braakliggend terrein betreft. De minimum instelprijs  voor het volledig terreinbedraagt  €150.000.

 

Tot 18 maart ligt het verkoopdossier ter inzage van het publiek in het stadhuis, op het Departement Grondgebiedszaken (cel Patrimonium). Voor extra informatie kan contact genomen worden

-met stedelijk beleidsmedewerker Ann Noppe (056/733.377)

Email : ann.noppe@harelbeke.be

-de Vlaamse Overheid Vastgoedtransacties, Virginie Lovelinggebouw (8ste verd.), Koningin Maria Hendrikaplein 70 - 9000 GENT

Email : lieven.vanheuverzwijn@fb.vlaanderen.be

biedingsformulier_inclkoopoptie_ifvstartoo20180118.pdf

 Schriftelijke biedingen kunnen enkel via het standaardbiedingsformulier tot maandag 19 maart 2018 om 11u gericht worden aan het schepencollege, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, Ter attentie van Ann Noppe, beleidsmedewerkster.

 

Aangemaakt op: 18/01/2018

Reactie toevoegen