Verkeerssituatie n.a.v. kermis Hemelvaart 2017

Naar aanleiding van de heraanleg van het Marktplein in Harelbeke wijkt de kermis van Hemelvaart uit naar het Stationsplein.

Vanaf donderdag 25 mei om 12 uur (start kermis) tot en met zondag 28 mei om 24 uur blijft het Stationsplein volledig verkeersvrij tussen de fontein en de Peter De Coninckstraat.

Op zaterdag 27 mei wordt tussen 11 en 24 uur de Stationsstraat (tussen de Gentsestraat en de fontein) voor alle verkeer verboden n.a.v. de Foodtruck & Artmarkt. In dit straatgedeelte zijn enkel voetgangers en personen die een fiets of een bromfiets aan de hand leiden toegelaten, voor zover zij het trottoir gebruiken en/of achter de nadarafsluitingen blijven. Ook het stilstaan en parkeren langs weerszijden van de openbare weg is hier verboden.

Aangemaakt op: 18/05/2017

Reactie toevoegen