UPDATE Zware industriebrand in Bavikhove

30 mei 201930 juni 2019

UPDATE 4 juni - 14.20 uur

De site van de brand werd op maandag 3 juni vrijgegeven door het parket na afronding van het onderzoek naar de oorzaak. Door het vrijgeven van de site kan de verzekeraar de site verder opruimen.

Mensen die schade ondervonden van het neerkomen van de roetresten nemen best onmiddellijk contact op met hun eigen verzekeraar die zich zal wenden tot de aansprakelijke partij.

Omwonenden die producten in de voedselketen brengen en vragen hebben over de invloed van de roetresten op de voedselveiligheid, kunnen zich rechtstreeks tot het FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen) wenden op het nummer 050 303 850 of via info.wvl@favv.be. Om een goed beeld te kunnen vormen van de situatie vraagt het FAVV onmiddellijk foto’s mee te sturen bij de vraag naar informatie.

Op de website van stad Harelbeke is meer info te vinden over wat je kan doen met roetresten en wat je kan doen na een brand. Zie: https://www.harelbeke.be/wat-te-doen-na-brand-bavikhove

Het stadsbestuur leeft mee met de getroffen eigenaars van de bedrijven. De materiële schade is aanzienlijk, maar we mogen ons gelukkig prijzen dat er geen gewonden vielen. 

Het stadsbestuur bedankt nogmaals alle betrokken hulpdiensten voor de efficiënte aanpak tijdens en na de brand. Niettegenstaande de moeilijke situatie waarin ze zich bevonden, is de medewerking van de buurtbewoners evenzeer een bepalende factor geweest in de afhandeling van de brand. Ook aan hen een welgemeende dankuwel!

UPDATE 1 JUNI - 13.35 uur

De afbraak- en opkuiswerken van de brandweer vorderden zo vlot dat alle activiteiten zijn stopgezet om 12 uur deze middag. In de kazerne zijn de brandweerlieden momenteel druk in de weer hun gebruikte materiaal schoon te maken en de voertuigen opnieuw in gereedheid te brengen voor een volgende interventie.

Omwille van de temperatuur kan er vandaag en morgen geurhinder ontstaan ten gevolge van rottende groenten. De verzekeraar van de getroffen bedrijven probeert die hinder zoveel mogelijk in te dijken, maar zijn bewegingsvrijheid is beperkt omdat de site nog niet is vrijgegeven door het parket.

Dat gebeurt waarschijnlijk pas op maandag, nadat het onderzoek is afgerond. Pas nadat de site is vrijgegeven kan de verzekeraar alles afbreken en opruimen. De deskundige van het parket is zich bewust van het probleem en geeft de site vrij van zodra dat mogelijk is.

Zowel de stad Harelbeke als de betrokken hulpdiensten beseffen dat het voor de buurtbewoners een paar moeilijke dagen zijn geweest en dat de hinder nog niet helemaal voorbij is, maar willen iedereen bedanken voor de manier waarop ze met de situatie zijn omgegaan. Zonder de medewerking van de bewoners zou de hele operatie niet zo vlot verlopen zijn.

UPDATE 1 JUNI - 9.00 uur

Vandaag (zaterdag 1 juni) en waarschijnlijk ook morgen (zondag 2 juni) blijft de brandweer aanwezig op de site van de brand in Bavikhove. In afspraak met het parket wordt zoveel mogelijk van de resterende gebouwen afgebroken om te komen tot een situatie met zo weinig mogelijk hinder voor de omwonenden.

Het parket verzegelde de site tot maandag om haar onderzoek naar de oorzaak te kunnen voeren. De afbraakwerken zijn op dat onderzoek afgestemd.

Nog zeker tot maandag staat de politie in voor de beveiliging van de site.  

Omwille van de werken en de grote ontplooiing van materiaal en manschappen is beslist de geplande oefening van de brandweer op zondag 2 juni niet te laten plaatsvinden.

TER INFO:

De brand in Bavikhove werd met man en macht bestreden. Op de dag zelf zette de brandweer een 30-tal voertuigen en zo’n 120 manschappen in, terwijl de politiezone Gavers met 10 agenten de hulp kreeg van vier collega’s uit zone Mira. De medische hulpverleners waren aanwezig met vijf ambulances, een materiaalwagen, twee MUG’s en twee combi’s. Die werden aangevuld met de meetwagen van de civiele bescherming. Stad Harelbeke zette, naast de burgemeester en de noodplanningsambtenaar, drie mensen in die instonden voor de communicatie. Zij kregen daarbij de hulp van hun collega van Fluvia.

UPDATE 31 MEI - 9.25 uur

Deze morgen om 8.30 uur werd het laatste, nog in de perimeter gelegen, gedeelte van de Kervijnstraat, vrijgegeven nadat metingen van de brandweer aantoonden dat de omgeving veilig is. Alle inwoners kunnen terug naar huis.

Gisterenavond konden een 50-tal inwoners van de Kervijnstraat niet terug naar hun woning na de zware industriebrand. Deze maatregel was vooral preventief bedoeld om hen geen hinder te laten ondervinden van de neerslaande rook tijdens het nasmeulen en nablussen. Er blijft echter nog wat kleine hinder.

Het stuk van de Kervijnstraat tussen huisnummer 43 en het jaagpad is enkel toegankelijk voor de bewoners. Doorgaand verkeer is niet mogelijk.

De bewoners die dat wensen, kunnen in de loop van deze morgen samen met de meetploeg naar hun woning om te zien of alles veilig is.

De brandweer zal vandaag en morgen op de site blijven voor veiligheidsactiviteiten (zoals afbraak en bewatering), maar zal zich stelselmatig terugtrekken.
Dit site is nog niet vrijgegeven door het parket omdat het onderzoek loopt. De oorzaak van de brand is dus nog niet gekend.

De verzekeraar van de site zorgt ondertussen voor de beveiliging.

UPDATE 17.20 uur

De gemeentelijke fase van het rampenplan is voorbij. De gemeentelijke coördinatiecel en de hulpdiensten blijven echter paraat om de situatie op te volgen.

De brand is al een tijdje onder controle, maar de brandweer blijft nablussen. Nasmeulen is nog enkele dagen mogelijk. De inzet wordt ondertussen stelselmatig afgebouwd. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.

Ondertussen werden 28 mensen opgevangen in de Torengalm en het overgrote deel van hen kan terug naar huis. Een gedeelte van de Kervijnstraat blijft ook vannacht ontoegankelijk. De bewoners kunnen – als dat nodig blijkt – onder begeleiding van de hulpdiensten materiaal uit hun huis halen.

Buiten de evacuatiezone (gedeelte Kervijnstraat) mogen ramen en deuren terug open. De brandweer raadt iedereen aan het huis goed te ventileren door het openzetten van alle ramen en deuren.

Mensen die schade ondervonden van het neerkomen van de roetresten nemen best onmiddellijk contact op met hun eigen verzekeraar die zich zal wenden tot de aansprakelijke partij.

Wie een melding wil maken van roetresten op de openbare weg, kan contact opnemen met het onthaal van de stad Harelbeke op het nummer 056 733 311 of via info@harelbeke.be.

Mensen die ongerust zijn kunnen op hetzelfde nummer terecht.    

UPDATE 16.10 uur

Uit metingen van de VMM blijkt dat er geen enkele indicatie is dat het bluswater een effect heeft op de kwaliteit van het Leiewater.  

UPDATE 15.45 uur

De brand bij BTC, Mipa Frost en Agrafresh is onder controle maar de brandweer blijft nog een tijdje nablussen. Nasmeulen is nog enkele dagen mogelijk. De inzet wordt ondertussen stelselmatig afgebouwd.

Er meldden zich 24 mensen aan in het opvangcentrum de Torengalm. Met uitzondering van de geëvacueerden van het einde van de Kervijnstraat, mag iedereen terug naar huis. De mensen van Elia losten de problemen met de hoogspanningskabels op en volgen de situatie verder op.

Ondertussen zal de VMM preventief waterstalen nemen om te zien of het bluswater een invloed heeft op het water in de Leie. Het is nu echter al zeker dat dit geen invloed heeft op de volksgezondheid.

De politie heeft de perimeter verkleind tot de omliggende straten. Zowel de N36 als de Bavikhoofsestraat zijn vrijgegeven voor alle verkeer.

Op de website wordt (zo spoedig mogelijk) informatie beschikbaar gesteld over hoe om te gaan met roetresten.

Hou uit voorzorg kinderen en dieren weg van roetresten en laat die resten voorlopig liggen. We communiceren later via www.harelbeke.be i.v.m. de roetresten.

Wie een melding wil maken van roetresten op de openbare weg, kan contact opnemen met het onthaal van de stad Harelbeke op het nummer 056 733 311.

Mensen die ongerust zijn kunnen op hetzelfde nummer terecht.                                                                      

De koers (Hemelvaartprijs van de Baanbrekers) start om 16 uur.

UPDATE 14.30 uur

De brand bij BTC, Mipa Frost en Agrafresh is onder controle maar de brandweer blijft nog een tijdje nablussen.

De metingen voor gevaarlijke stoffen uitgevoerd door de brandweer wijzen uit dat de waarden binnen de perken blijven. Omwille van mogelijke geurhinder houdt je best nog ramen en deuren dicht.

De mensen op het eind van de Kervijnstraat worden preventief geëvacueerd omdat de concentratie CO tijdelijk kan stijgen door het nablussen.   

Hou uit voorzorg kinderen en dieren weg van roetresten en laat die resten voorlopig liggen. We communiceren later via www.harelbeke.be i.v.m. de roetresten.

Wie een melding wil maken van roetresten op de openbare weg, kan contact opnemen met het onthaal van de stad Harelbeke op het nummer 056 733 311.

Mensen die ongerust zijn kunnen op hetzelfde nummer terecht.                                                             

De start van de koers (Hemelvaartprijs van de Baanbrekers) wordt voorlopig met één uur uitgesteld. Dus start om 16 uur.

UPDATE 13.30 uur

In het evacuatiecentrum De Torengalm is een medische post voorzien voor mensen die last hebben van de gevolgen van de rookontwikkeling.

Er is een ruime perimeter voorzien. Het verkeer wordt op verschillende plaatsen tegengehouden. We vragen iedereen de N36 te vermijden, vooral het stuk tussen de koperen ketel en de E3-prijs-brug.  

De aanwezige ammoniak in het bedrijf is volledig opgebrand en kan geen gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Vermijd echter in de rook te komen.

Ramen en deuren houdt je best nog dicht en leg geen ventilatiesystemen aan.

Hou uit voorzorg kinderen en dieren weg van roetresten en laat die resten voorlopig liggen. We communiceren later via www.harelbeke.be i.v.m. de roetresten.

Wie een melding wil maken van roetresten op de openbare weg, kan contact opnemen met het onthaal van de stad Harelbeke op het nummer 056 733 311.

Mensen die ongerust zijn kunnen op hetzelfde nummer terecht.

 

UPDATE 12.15 uur

Op donderdagvoormiddag 30 mei brak er in een diepvriesverwerkend bedrijf in Bavikhove, ter hoogte van de Europalaan een hevige brand uit. Dit ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Om die vlot te laten werken, sloot de politie de omliggende straten af.

De rookpluim drijft vanuit Bavikhove richting Beveren-Leie, Desselgem, Sint-Eloois-Vijve. Blijf daarom uit de rook en sluit de ramen en deuren. Leg eveneens de ventilatie af.
Momenteel gaan we over tot de evacuatie van de buurt. De omwoners worden opgevangen in de Torengalm in de Kervijnstraat 1. Voorlopig is er geen sprake van slachtoffers, maar de materiële schade is groot. 

Ben je ongerust? Neem dan contact op met het noodnummer 056 733 311. 

Perimeter 30 mei 2019
Brand Bavikhove

Brand Bavikhove.