Update 16 juli 2021: Werken bedrijventerrein Harelbeke Zuid

Gepubliceerd op Dinsdag 20 juli 2021
Wegenwerken

UPDATE 16 juli 2021: situatie van de werfzone tijdens de verlofperiode (van vrijdag 16/07/2021 tot maandag 16/08/2021)

 • De groene gedeeltes zijn gebetonneerd en toegankelijk met alle voertuigen;
 • Het oranje gedeelte is een weg in steenslag die bruikbaar is voor de bedrijven naar hun oprit en voor de hulpdiensten;
  • Het oranje gedeelte moet ingereden worden vanuit de richting Venetiëlaan. De andere zijde wordt afgezet met werfafsluiting (zie paarse lijntje) om doorgaand verkeer te vermijden. Dit kan enkel in geval van nood eenvoudig opengezet worden.
 • De Politieke Gevangenenstraat nummers 2-10 en nummers 1-21 blijven toegankelijk vanaf het rondpunt Generaal Deprezstraat;
 • De rode stukken zijn niet-toegankelijk (voor alle voertuigen).

Plannetje

-------------------

UPDATE 28 januari 2021: Werken bedrijventerrein Harelbeke Zuid

Momenteel wordt er beton gegoten in de Politieke Gevangenenstraat tussen de Venetiëlaan en de Stijn Streuvelsstraat. De Stijn Streuvelsstraat en de Schaapsdries zijn bereikbaar via de Stijn Streuvelsstraat komende van het rondpunt met de Generaal Deprezstraat (dit was ook al zo tijdens de werken).
Plannetje

Vanaf dinsdag 2 februari 2021 kan het beton bereden worden. Dat betekent dat de Politieke Gevangenenstraat tussen de Venetiëlaan en de Stijn Streuvelsstraat weer bereikbaar is vanaf de Venetiëlaan. De Schaapsdries en de Stijn Streuvelsstraat zijn dan ook via deze kant weer bereikbaar. Voor de Stijn Streuvelsstraat moet het garagestraatje gebruikt worden.
Plannetje vanaf 2 februari 2021

--------------------

Update kerstvakantie 2020-2021

 • De Venetiëlaan is ter hoogte van Beltrami niet toegankelijk voor het verkeer. Aanrijden van het bedrijventerrein kan via de Spinnerijstraat of Spoorwegstraat.
 • In de Politieke Gevangenenstraat is een tijdelijke werfweg voorzien, toegankelijk voor plaatselijk verkeer, in te rijden via de Venetiëlaan.
 • De Schaapsdries is bereikbaar via de Venetiëlaan – Politieke Gevangenenstraat.
 • De Stijn Streuvelsstraat is bereikbaar via een tijdelijke doorgang op het kruispunt Politieke Gevangenenstraat – Stijn Streuvelsstraat. Aanrijden kan via de Generaal Deprezstraat of de Hallestraat.
 • Alle andere wegen op het bedrijventerrein zijn toegankelijk.

--------------------
Update 10/08/2020
Vanaf 10 augustus 2020 gaan de werken in de Venetiëlaan (kant firma Lano) verder. De omleiding blijft Boerderijstraat-Spoorwegstraat-Harlemboislaan.
Vanaf 17 augustus 2020 starten de werken in de Politieke Gevangenenstraat tussen de Venetiëlaan en de Hallestraat. De omleiding is via de Spinnerijstraat en de Hallestraat.
Bewoners van de Politieke Gevangenenstraat en de zijstraten in dit stuk worden door de aannemer op de hoogte gehouden.
Binnenkort wordt de tijdelijke situatie aan de brug naar de Hoevestraat ook weer aangepast. De Hoevestraat is niet meer bruikbaar voor vrachtwagens, zoals vóór de werken is daar terug een tonnageverbod.
Omleidingen bedrijventerrein augustus 2020
-------------------
De werken in het bedrijventerrein Harelbeke Zuid starten een volgende fase. De gele markeringen (zie foto 1) zijn straten die afgewerkt zijn (Venetiëlaan, Boerderijstraat, Spinnerijstraat, Steentje en Spoorwegstraat) en open zijn voor het verkeer. De rode arcering en lijnen zijn de locaties waar vanaf 6 juli 2020 gewerkt zal worden.
Foto 1

Het kruispunt Spinnerijstraat – Venetiëlaan wordt in de loop van maandag 6 juli 2020 terug opengesteld.

In de Schaapsdries (zie foto 2: eerste zijstraat van Politieke Gevangenenstraat) wordt er vanaf 6 juli 2020 gewerkt in het begin van de straat. De straat is niet toegankelijk voor voertuigen aangezien de bouwput de breedte heeft van de volledige straat. De Schaapsdries is doodlopend en te voet bereikbaar komende van de Politieke Gevangenenstraat en van de Stijn Streuvelsstraat (zie blauwe lijnen op foto 2). De werken duren maximaal twee weken. Daarna wordt er tijdelijk herstel voorzien voor het bouwverlof.
Foto 2

--------------------
Vanaf 22 juni 2020 starten voorbereidende werken voor het plaatsen van de bemaling ter hoogte van de Schaapsdries in de Politieke Gevangenenstraat.
Vanaf 6 juli 2020 starten dan de werken ter hoogte van het kruispunt van de Schaapsdries en de Politieke Gevangenenstraat. Er wordt in de Schaapsdries gestart met een rioleringsconstructie.
De Politieke Gevangenenstraat blijft hierbij toegankelijk voor het verkeer en ook het kruispunt Spinnerijstraat-Venetiëlaan zal dan weer toegankelijk zijn.
Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden wordt na het bouwverlof gestart met de werken in de Politieke Gevangenenstraat zelf.