Uitlenen van perslucht en veiligheidskit voor landbouwers

Mestgassen op landbouwbedrijven vormen een onderschat maar levensgevaarlijk probleem. Bij het schoonmaken van mestkelders, het mixen van mest of bij andere acties (bv. het proberen van redden van mens of dier die per ongeluk in mestkelders zijn terecht gekomen) kunnen een aantal gassen die zich daar ophopen zelfs met één inademing dodelijk zijn.
Waterstofsulfide bijvoorbeeld, zwaarder dan lucht en blijft dus in de kelders hangen, is zo’n dodelijk gas. Maar ook waterstofcyanide en andere gassen zijn erg gevaarlijk. Zelfs omstaanders, die proberen iemand te redden die in een mestkelder is terecht gekomen lopen levensgevaar.

Daarom heeft de provincie West-Vlaanderen i.s.m. de Boerenbond en Inagro een veiligheidskit ontworpen die door landbouwers kan worden uitgeleend. De kit bestaat uit een veiligheidsharnas met leeflijn, een persluchtfles en een gasconcentratiemeettoestel.

In onze regio wordt deze kit ter beschikking gesteld via de Hulpverleningszone Fluvia in de kazerne van Kortrijk. Fluvia organiseert ook halfjaarlijks de (gratis) opleiding die verplicht moet worden gevolgd indien men deze kit (gratis) wil ontlenen. Informatie over de eerstvolgende opleidingen kan je vinden op http://leden.inagro.be/Inschrijving/guid/3053

Ontlenen kan dus enkel door de persoon die de opleiding volgde, mits het voorleggen van het opleidingsformulier. Aanvragen dienen 2 dagen op voorhand te worden verstuurd via logistiek@hvzfluvia.be of kunnen telefonisch worden aangevraagd via het nummer ‘niet dringende oproepen’ 056 224 444.

 

Aangemaakt op: 31/07/2017

Reactie toevoegen