Strooien in Harelbeke

Strooien in Harelbeke

Van november tot half maart staat de Facilitaire dienst van de stad in voor de gladheidsbestrijding. Het is niet de bedoeling om alle wegen te strooien. Zo is het verkeer in woonwijken voornamelijk bestemmingsverkeer en is er weinig doorgaand verkeer. Bij sneeuw of ijzel is de impact op de verkeersmobiliteit dan ook eerder beperkt.

Bij gladheidsbestrijding is het de bedoeling dat alle weggebruikers op relatief korte afstand van hun woning op een bestrooide weg terecht te komen.

Waar strooien wij?

Er zijn twee strooiroutes uitgetekend. Bij aangekondigde gladheid wordt de eerste strooiroute vooral vóór de ochtendspits en avondspits gestrooid. Onze medewerkers volgen het weerbericht op de voet. Wanneer winterse neerslag voorspeld wordt, gaan ze over tot strooien.

Eerste strooiroute:

  • de wegen gevolgd door het openbaar vervoer
  • de wegen van groot verkeer
  • de wegen waar de scholen zich bevinden

Pas als die eerste route volledig afgewerkt en veilig is, gaan we over tot de tweede strooiroute. Soms is het nodig de eerste strooiroute meerdere keren te strooien vooraleer kan worden overgaan tot het strooien van de tweede route. De tweede iroute wordt enkel gestrooid bij vriesdagen (als het de hele dag blijft vriezen).

Tweede strooiroute:

  • verbindingswegen met druk verkeer
  • bedieningswegen van wijken
  • matig drukke wegen doch gladheidsgevoelig

Deze route wordt enkel overdag gestrooid.

Fietspaden

De fietspaden worden behandeld met pekel (mengeling water en zout). Hierbij wordt een kleine tractor ingezet op de voorzijde voorzien van een sneeuwschuif. Niet alle fietspaden worden vrijgemaakt, wel de belangrijkste assen doorheen Harelbeke.

Stoep is eigen verantwoordelijkheid!

Bij politieverordening is elke burger verplicht de stoep voor zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij te houden. De stoep moet over minimum één meter breedte volledig ijs- en sneeuwvrij zijn. Alle overtollige sneeuw en ijs kan je ophopen langs het voetpad. Zorg er voor dat je de fietspaden en rioolputten vrij laat. Je strooit het best met zout om de veiligheid van de voetgangers optimaal te verzekeren.

Wanneer heeft strooien effect?

Het effect van zout strooien is maximaal als het belast en ingereden wordt door een continue verkeersstroom. Dit is een noodzakelijke voorwaarde! Bij een te kleine verkeerstroom kan strooien voor nog gevaarlijkere situaties zorgen. Het dooi-effect door het strooizout wordt dan namelijk teniet gedaan door het gebrek aan verkeer. Het smeltwater vriest terug aan en er vormen zich rijmplekken die de rijbaan spekglad maken. Om die reden wordt er in woonwijken geen zout gestrooid.

Het strooien van zand wordt afgeraden daar tijdens het dooiseizoen het zand gedeeltelijk in de riolering verdwijnt en op die manier de waterontvangers op straat verstopt. Dat zorgt er dan weer voor dat het smeltwater in de straten blijft staan.

Strooiroutes

Aangemaakt op: 21/01/2017

Reactie toevoegen