Stel je kandidaat om luchtkwaliteit te meten

Gepubliceerd op Donderdag 08 april 2021
08 april 202128 mei 2021
grupkr8

Luchtkwaliteitsmetingen

Het Departement Omgeving zet samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Stad Harelbeke, Stad Kortrijk en gemeente Zwevegem een campagne op om de luchtkwaliteit te meten in de omgeving van de E17, de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de reservatiestrook voor het mogelijks sluiten van de ringweg R8 tussen deze complexen.

De metingen maken geen deel uit van het milieuonderzoek van het GRUP K-R8  gezien de looptijd van de metingen (ca. 1,5 jaar) en de naverwerking van de resultaten. De metingen zijn wel belangrijk om:

Het is de bedoeling om eventuele locaties waar de luchtkwaliteit minder goed is in kaart te brengen, mogelijke acties te ondernemen en de luchtkwaliteit te monitoren over langere termijn. Zo kan deze meetcampagne dienen als nulmeting om de impact van de toekomstige realisaties in kaart te brengen.

Vaste zone voor metingen

Er is een vaste zone afgebakend waarbinnen men de concentratie stikstofdioxide tweewekelijks wenst te meten. Stikstofdioxide is een schadelijk gas dat in de uitlaatgassen van wagens zit en is een goede parameter voor luchtverontreiniging door lokaal verkeer. De luchtmetingen starten vanaf het najaar 2021.

O.b.v. de meetresultaten kunnen knelpunten worden gedetecteerd en daaraan gelinkte acties worden ondernomen voorafgaand aan het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) K-R8. De relatie tot het planproces K-R8 zal hierbij bewaakt worden. Bij de timing van deze acties is rekening te houden met de loop- en analysetijd van de metingen. De meetresultaten worden in het kader van het planproces K-R8 gebruikt voor monitoring over lange termijn. Er is te meten vóór, tijdens en na de werken. De meetresultaten van voorliggende meetcampagne dienen als nulmeting, zodat na realisatie van het plan een vergelijking mogelijk wordt. De meetresultaten kunnen niet gebruikt worden voor het (milieueffecten)onderzoek van K-R8, gezien de looptijd en de lange naverwerking van de metingen.

Ook jij kan bijdragen aan deze meetcampagne, stel je kandidaat

  • Deel je suggesties voor mogelijke meetlocaties binnen de afgebakende zone
  • Stel je gevel beschikbaar voor luchtkwaliteitsmetingen als je in de afgebakende zone woont
  • Verzamel ongeveer anderhalf jaar lang mee staalnames als vrijwilliger. De staalnames gebeuren tweewekelijks en starten in het najaar 2021. Een toelichting met praktische uitleg wordt voorzien door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De samplers (proefbuisjes) zijn door de vrijwilligers op te halen in een centraal nabijgelegen punt en zijn na staalname daar ook terug te brengen. De samplers en stalen zijn steeds gekoeld te bewaren en te transporteren (in koelbox of frigobox).

Meetlocaties kunnen tot en met 28 mei 2021 doorgegeven worden via www.k-r8.be/luchtkwaliteitsmetingen.