Snoeiwerken Harelbeke traject Spoorwegstraat - Harlemboislaan - Vlaanderenlaan - Peter Benoitlaan - Tuinstraat

In opdracht van Infrabel voert de firma Heyrman-De Roeck snoeiwerken uit aan de spoorwegberm in de Spoorwegstraat, Harlemboislaan, Vlaanderenlaan, Peter Benoitlaan en Tuinstraat. 

De werken worden gefaseerd uitgevoerd (rekening houdende met de weersomstandigheden) tussen 18 december 2017 en 19 januari 2018

Fasering en hinder 

Fase 1: tussen 18 december en 22 december 2017

a. Spoorwegstraat: duur 1 dag. Omleiding via Harlemboislaan - Venetielaan - Boerderijstraat en omgekeerd

b. Harlemboislaan tussen de Spoorwegstraat en de Venetielaan: vanaf 19 december tot 22 december 2017: eenrichtingsverkeer in de Harlemboislaan richting Vlaanderenlaan. Omgekeerd is een omleiding voorzien via de Venetielaan - Zandbergstraat. 

Fase 2: tussen 8 januari en 19 januari 2018

a. Vlaanderenlaan tussen de Venetielaan en de Jan Breydelstraat: vanaf 8 januari 2018. Eenrichtingsverkeer in de Vlaanderenlaan richting Jan Breydelstraat. Omgekeerd is een omleiding voorzien via de Jan Breydelstraat - Zandbergstraat.

b. Vlaanderenlaan tussen de Gulden-Sporenstraat en de Peter Benoitlaan: aansluitend na fase 2 a. Signalisatie met wegversmalling.

c. Peter Benoitlaan tussen de Vlaanderenlaan en de Andries Pevernagestraat: aansluitend na fase 2 b. Geen bijkomende maatregelen. Fietsers op de rijbaan.

d. Tuinstraat tussen de Andries Pevernagestraat en het Stationsplein: aansluitend na fase 2 c. Geen bijkomende maatregelen. Fietsers op de rijbaan.

In alle werfzones is een algemeen parkeerverbod van kracht.

Bewoners worden schriftelijk ingelicht van de aard/duur/impact en parkeerverbod.

Aangemaakt op: 29/11/2017

Reactie toevoegen