Rook- en vuurverbod

Gepubliceerd op donderdag 24 juni 2021
vuur hitte

Rook- en vuurverbod in bossen en natuurgebieden

In verschillende natuur- en bosgebieden in Vlaanderen ontwikkelen zich momenteel situaties van droogte die zeer snel een acuut risico op brandgevaar met zich brengen. Elk bijkomend risico op brand als gevolg van het maken van vuur of roken in natuur- en bosgebieden moet vermeden worden.

Een bos- of natuurbrand leidt geregeld tot of kan leiden tot de vernietiging van tientallen, soms honderden hectares aan waardevolle natuur. Dit heeft een ernstige impact op het voortbestaan van de aanwezige, vaak ook beschermde habitats en soorten waaronder Europees te beschermen habitats en soorten. Bovendien is het ook erg nadelig voor de andere functies van de natuur- en bosgebieden, waaronder de sociale functie. Om al deze redenen is het noodzakelijk dringend een verbod op het maken van vuur uit te breiden en een rookverbod in te voeren in een brede waaier van bos- en natuurgebieden teneinde het risico op natuur- en bosbranden zo veel mogelijk te beperken.

De bos- en natuurwetgeving bevat momenteel wel enkele bepalingen die het maken van vuur verbieden, doch slechts in welbepaalde types van gebieden.
Deze wetgeving bevat geen expliciet rookverbod. Deze veiligheidsmaatregel wil aanvullend werken.

Besluit

Dit besluit gaat in op woensdag 23 juni 2021

Als het risico op natuurbranden de kleurcode geel, oranje of rood krijgt, is het verboden om vuur te maken en te roken in de volgende gebieden:

  • bossen (wel in de ambtswoningen)
  • de natuurreservaten betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
  • de natuurdomeinen betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
  • de openbare terreinen betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu waarvoor een natuurbeheerplan is opgesteld
  • de private terreinen waarvoor een natuurbeheersplan is opgesteld

De kleurcode, vermeld in het eerste lid, wordt berekend door Natuur en Bos. De kleurcodes die van toepassing zijn in de gebieden als vermeld in het eerste lid, worden vermeld op de website www.natuurenbos.be/waarschuwingen.

De veiligheidsmaatregel wordt opgeheven als het aanzienlijk risico is uitgeschakeld of tot een aanvaardbaar niveau ingeperkt of gestabiliseerd is, dus wanneer de risicocode groen van toepassing is.

Lees hier het volledige besluit