Recyclagepark blijft open en ophalingen vinden plaats

Gepubliceerd op dinsdag 03 november 2020
Ophalingen IMOG

Alle recyclageparken blijven gewoon geopend tijdens de reguliere openingsuren, ondanks de strengere coronamaatregelen. Ook de andere dienstverlening (ophaling restafval, pmd, folies, p&k, tuinafvalbakken...) gaat voorlopig gewoon door.

We kunnen echter niet in de toekomst kijken. Indien we geconfronteerd worden met een toenemend aantal afwezigheden moeten er  noodgedwongen beslissingen genomen worden, waarbij prioriteiten gelegd worden. Via onze koepelorganisatie is Imog voortdurend in overleg met de overheden over de toe te passen maatregelen.

Hou zeker de communicatiekanalen van Imog in de gaten voor het meest recente nieuws.

Website

Facebookpagina