Publieke raadpleging GRUP Agristo

aug
21
okt
19

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Agristo – herneming

De Vlaamse Overheid onderzoekt de mogelijkheden om de bestaande bedrijfssite van het bedrijf Agristo te Harelbeke te optimaliseren en beperkt ruimtelijk uit te breiden. Het bedrijf heeft zich begin jaren ’80 op de huidige site gevestigd en is daar ter plaatse verder gegroeid. In 2007 werd na afgifte van een planologisch attest een eerste gewestelijk RUP opgemaakt voor de groei van de huidige site. De voorschriften van dit gewestelijk RUP vormen een juridische belemmering voor de huidige plannen van het bedrijf Agristo. Het optimaliseren en beperkt ruimtelijk uitbreiden van dit bedrijf zal gebeuren via de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of GRUP.

Raadpleging bevolking 21/8/2018 tot en met 19/10/2018

Momenteel is de startnota opgemaakt. Het plan ligt ter inzage:

  • In het stadhuis van Harelbeke, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke

  • Bij de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten van het Departement Omgeving, in Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel

U kunt het plan ook hier downloaden.

Er wordt een publiek participatiemoment georganiseerd op 27 september 2018 van 17u tot 20u in de aula van CC Het Spoor, Eilandstraat 6, 8530 Harelbeke. Van harte welkom!

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 19 oktober 2018 via deze website . Reageren kan ook per brief. Overhandig uw brief tegen ontvangstbewijs in het stadhuis van Harelbeke of verstuur de brief aangetekend naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten, Graag de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.

Aangemaakt op: 31/07/2018