Politiebesluit captatieverbod West-Vlaanderen

Gepubliceerd op Maandag 25 mei 2020
Captatieverbod politiebesluit 25 mei 2020

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen heeft een aantal zaken beslist in verband met het captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Ijzerbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van Rivierbeek - Herstbergebeek en de Bornebeek. 

Het besluit is als volgt:

  • Artikel 1: Het is verboden water te capteren uit alle onbevaarbare waterlopen van het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de onbevaarbare waterlopen in het stroomgebied van de Bornebeek. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 
  • Artikel 2: Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van deze straffen alleen.

  • Artikel 3: Dit besluit vervangt integraal het politiebesluit van de gouverneur van 12 juni 2020 betreffende captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen van het Blankkaartbekken, de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek, de Herstbergebeek, de Bornebeek en de Poekebeek en geldt vanaf 18 juni 2020. Het besluit blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit. 

Lees hier het volledige politiebesluit en bekijk de kaart