Opwaardering en/of aanpassing van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Publieke raadpleging

Op 8 september 2017 nam de Vlaamse Regering de startbeslissing voor het complex project dat de mogelijkheden onderzoekt om het kanaal Bossuit-Kortrijk geschikt te maken voor grotere schepen. Voor dit planningsproces wordt de nieuwe procesaanpak voor 'complexe projecten' toegepast.

Momenteel bevindt dit proces zich in de onderzoeksfase. In deze fase werd in eerste instantie een alternatievenonderzoeksnota, of kortweg de AON, opgemaakt. Deze nota bepaalt welke alternatieven er onderzocht moeten worden en wat de te onderzoeken effecten van het project zijn.

De alternatievenonderzoeksnota wordt voorgelegd aan het brede publiek. Het publiek wordt via de AON uitgenodigd om eventuele alternatieven en eventuele voorstellen over de onderzoeksmethodiek mee te delen. De raadpleging voor de alternatievenonderzoeksnota loopt van 12.11.2018 tot en met 11.12.2018. Tijdens deze periode van 30 dagen kan iedereen reageren.

Aan het onthaal in het stadhuis kan u de alternatievenonderzoeksnota op papier raadplegen. Daarnaast is de nota ook digitaal raadpleegbaar via deze link: www.kanaalbossuitkortrijk.be/publicaties

Schriftelijke reacties (brief of mail) moeten uiterlijk tegen 19 december 2018 bezorgd worden aan de procesverantwoordelijke van de Vlaamse Waterweg nv op volgend adres:

De Vlaamse Waterwag nv
Afdeling Bovenschelde
tav. Evert De Groote
Guldensporenpark 105
9820 Merelbeke
bovenschelde@vlaamsewaterweg.be

Eventueel mag je jouw schriftelijke reactie ook afgeven aan het onthaal in het stadhuis. Wij zorgen er dan voor dat jouw reactie bezorgd wordt aan de Vlaamse Waterweg.

In het kader van de publieke raadpleging organiseert de Vlaamse Waterweg ook een infomarkt hierover: woensdag 21 november 2018 van 16 tot 21 uur in CC het SPOOR.

Daarnaast is er ook nog een consultatiemoment op woensdag 5 december 2018 van 15 tot 20 uur in het stadhuis van Harelbeke. Op dat moment zijn personen van het onderzoeksteam beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden of om mensen te begeleiden bij het formuleren van een reactie.

Aangemaakt op: 05/12/2018

Reactie toevoegen