Oproep kandidaten herverkiezing Sportraad Harelbeke

Ben je geïnteresseerd in de Harelbeekse sportwereld?

Met de start van een nieuwe legislatuur worden ook de advies- en organisatieraad van de sportraad opnieuw samengesteld. We zijn op zoek naar vers sportbloed om onze sportraad te komen versterken.

Wil je mee helpen met de organisatie van de sportshow, wandeldag of andere sportieve activiteiten? Of is het geven en beoordelen van sportadviezen meer jouw ding?

Aarzel niet en stel je vandaag nog kandidaat voor de advies- en/of organisatieraad van de sportraad!

Zowel leden van sportclubs als niet-aangesloten inwoners zijn van harte welkom! Enige vereiste? Een hart voor de sport hebben!

Wat doen een advies- en organisatieraad?

De functie van de adviesraad houdt vooral in het formuleren van adviezen rond te nemen sportbeslissingen. Deze adviezen worden meegenomen naar het schepencollege. In deze raad bepaal je dus mee welke beslissingen worden genomen op het vlak van sport in onze stad.

De functie van de organisatieraad bestaat in het op touw zetten van een aantal grote organisaties, zoals de sportshow, het joggingcriterium, de wandeldag, enz.

De frequentie van vergaderen ligt bij de adviesraad op een tiental keer per jaar. Bij de organisatieraad is dit vier tot vijf keer per jaar. De vergaderingen gaan steeds door ’s avonds, meestal op maandagavond.

Hoe stel je je kandidatuur?

Ofwel via bijgevoegd invulformulier ofwel online via http://www.harelbeke.be/vrije-tijd/sport

Zorg er wel voor dat je kandidatuur de sportdienst bereikt uiterlijk maandag 27 mei 2019 om 10u. 
Kandidaturen die later worden ingediend komen niet meer in aanmerking.

Wie kan zich kandidaat stellen?

Elke inwoner van Harelbeke of elk lid van een erkende Harelbeekse sportclub (ook niet-Harelbekenaar).

Verkiezing

De verkiezing vindt plaats op dinsdag 28 mei 2019 in de raadszaal van CC Het Spoor (Eilandstraat 6, Harelbeke).

Agenda:

  1. Verwelkoming (18.30u)
  2. Uitleg verkiezing en wijze van stemmen (18.45u)
  3. Stemming adviesraad (19u)
  4. Uitslag verkiezing adviesraad (19.15u)
  5. Stemming organisatieraad (19.30u)
  6. Uitslag verkiezing organisatieraad (19.45u)
  7. Verkiezing voorzitter, ondervoorzitter en secretaris adviesraad (20u)
  8. Einde (20.15u)

Vragen

Nog vragen? Neem gerust contact op met het diensthoofd sport, Michaël Vannieuwenhuyze via michael.vannieuwenhuyze@harelbeke.be

Indienen van je kandidatuur of een antwoord op al je vragen via sport@harelbeke.be

Blanco blad KANDIDATUURSTELLING STEDELIJKE SPORTRAAD HARELBEKE 2019 - naar de sportclubs.docx